Hopp til hovedinnhold

Univentrikulært hjerte

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Medfødt hjertefeil der høyre eller venstre ventrikkel er underutviklet
Forekomst:
Enkel ventrikkel utgjør ca 1% av alle medfødte hjertefeil, dvs. at insidensen er ca 5 per 100.000 fødsler
Symptomer:
De fleste barn får symptomer tidlig i form av pustevansker
Funn:
Kliniske funn avhenger av graden av blodstrøm i lungekretsløpet, cyanose, ev. tegn på hjertesvikt
Diagnostikk:
Aktuelle undersøkelser er blodgasser, EKG, ekkokardiografi med Doppler, røntgen, angiografi
Behandling:
Kirurgi
  1. Baumgartner H, Bonhoeffer P, De Groot NMS, et al. 2020 ESC Guidelines for the management of adult congenital heart disease: The Task Force for the management of adult congenital heart disease of the European Society of Cardiology (ESC). Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC), International Society for Adult Congenital Heart Disease (ISACHD) Eur Heart J 2021;42:563-645. doi:10.1093/eurheartj/ehaa554 DOI  
  2. Gewillig M, Brown SC. The Fontan circulation after 45 years: update in physiology. Heart. 2016 Jul 15;102(14):1081-6. Epub 2016 May 24. PMID: 27220691 PubMed  
  3. Døhlen G, Perminow KV, Möller T, Diab S. Univentrikulære hjertefeil. Generell veileder i pediatri, sist revidert 2018. www.helsebiblioteket.no  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Bjørnar Grenne, PhD, konst. overlege, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim