Hopp til hovedinnhold

Medfødte hjertefeil

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Vanligvis ukjent årsak, økt forekomst ved syndromer/ andre misdannelser. Infeksjoner, manglende folatbruk og bruk av enkelte medikamenter i svangerskapet kan øke risiko
Forekomst:
Forekomst ca. 1% av alle nyfødte. VSD, PDA og ASD hyppigst
Symptomer:
Hos spedbarn kan man se spiseproblemer, takypné, svetting, ev. cyanose. Eldre barn kan ha økt trettbarhet, dyspné og cyanose. "Friskt," afebrilt spedbarn med duktusavhengig hjertefeil som blir akutt sykt ved noen ukers alder
Funn:
Bilyd, stuvning i halsvener, svekket lyskepuls (coartatio aortae) kan observeres
Diagnostikk:
Diagnosene bekreftes ved ekkokardiografi
Behandling:
Observasjon av mindre VSD og ASD, medikamentell lukking av ductus hos premature. Kirurgi er ofte nødvendig
 • Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk og intervensjonell behandling av medfødt hjertefeil, Oslo universitetssykehus HF, nettsted 
 1. Baumgartner H, Bonhoeffer P, De Groot NMS, et al. 2020 ESC Guidelines for the management of adult congenital heart disease: The Task Force for the management of adult congenital heart disease of the European Society of Cardiology (ESC). Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC), International Society for Adult Congenital Heart Disease (ISACHD) Eur Heart J 2021;42:563-645. doi:10.1093/eurheartj/ehaa554 DOI  
 2. Leirgul E, Fomina T, Brodwall K et al. Birth prevalence of congenital heart defects in Norway 1994-2009–a nationwide study. Am Heart J 2014; 168: 956–64. PMID: 25458661. PubMed  
 3. Jortveit J, Øyen N, Leirgul E et al. Trends in mortality of congenital heart defects. Congenit Heart Dis 2016; 11: 160–8. PMID: 26559783.
 4. Jortveit J, Wik G, Strand Ødegaard J, et al. Diagnostikk av alvorlige medfødte hjertefeil i Norge 2016. Tidsskr Nor Legeforen 2019. doi: 10.4045/tidsskr.18.0606 DOI  
 5. Johannsen LALW. Kromosomforandringer ved medfødt hjertemisdannelse. Ugeskr Læger 2011; 173: 194. Ugeskrift for Læger  
 6. Ionescu-Ittu R, Marelli AJ, Mackie AS, Pilote L. Prevalence of severe congenital heart disease after folic acid fortification of grain products: time trend analysis in Quebec, Canada. BMJ 2009; 338: b1673. BMJ (DOI)  
 7. Tegnander E, Williams W, Johansen OJ et al. Prenatal detection of heart defects in a non-selected population of 30,149 fetuses–detection rates and outcome. Ultrasound Obstet Gynecol 2006; 27: 252–65. PMID: 16456842. PubMed  
 8. De-Wahl Granelli A, Wennergren M, Sandberg K, et al. Impact of puls oximetry screening on the detection of duct dependent congenital heart disease: a Swedish prospective screening study in 39821 newborns. BMJ 2009; 338: a3037. BMJ (DOI)  
 9. Ho VB. Radiologic Evaluation of suspected congenital heart disease in adults. Am Fam Physician 2009; 80: 597-602. American Family Physician  
 10. Søndergaard L, Hedegaard M, Vejlstrup NG, Hansen PB. Graviditet og hjertesygdom. Ugeskr Læger 2004; 165: 3717-20. PubMed  
 11. Andrews RE, Simpson JM, Sharland GK, Sullivan ID, Yates RW. Outcome after preterm delivery of infants antenatally diagnosed with congenital heart disease. J Pediatr 2006; 148: 213-16. PubMed  
 12. Kuehl KS, Loffredo CA, Ferencz C. Failure to diagnose congenital heart disease in infancy. Pediatrics 1999; 103: 743-7. Pediatrics  
 13. Botto LD, Mulinare J, Erickson JD. Occurence of congenital heart defects in relation to maternal multivitamin use. Am J Epidemiol 2000; 151: 878-84. PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Lauritz Bredrup Dahl, overlege, Regionsykehuset i Tromsø