Hopp til hovedinnhold

Persisterende truncus arteriosus

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Persisterende truncus arteriosus er en medfødt hjertefeil der truncus arteriosus ikke har delt seg opp i aorta og arteria pulmonalis
Forekomst:
Tilstanden er sjelden, forekomsten er ca 8-10 per 100.000 levendefødte
Symptomer:
Cyanose og hjertesvikt i løpet av få uker
Funn:
Blekhet, cyanose, bilyd, tegn på hjertesvikt
Diagnostikk:
Aktuelle undersøkelser er pulsoksymetri, rtg. thorax, ekkokardiografi, ev. angiografi
Behandling:
Kirurgisk korrigering neonatalt
  1. Soriano BD, Fulton DR. Truncus arteriosus. UpToDate, last updated Aug 31, 2019. UpToDate  
  2. Reller MD, Strickland MJ, Riehle-Colarusso T, et al. Prevalence of congenital heart defects in metropolitan Atlanta, 1998-2005. J Pediatr 2008; 153: 807. pmid:18657826 PubMed  
  3. Egbe A, Uppu S, Lee S, Ho D, Srivastava S. Changing prevalence of severe congenital heart disease: a population-based study. Pediatr Cardiol. 2014; 35:1232-8 PMID: 24823884 PubMed  
  4. Momma K. Cardiovascular anomalies associated with chromosome 22q11.2 deletion syndrome. Am J Cardiol 2010; 105:1617. PubMed  
  5. Russell HM, Pasquali SK, Jacobs JP, Jacobs ML, O'Brien SM, Mavroudis C, et al. Outcomes of repair of common arterial trunk with truncal valve surgery: a review of the society of thoracic surgeons congenital heart surgery database. Ann Thorac Surg. 2012; 93:164-9. PMID: 22088417 PubMed  
  6. Luo K, Zheng J, Zhu Z, et al. Outcomes of Right Ventricular Outflow Tract Reconstruction for Children with Persistent Truncus Arteriosus: A 10-Year Single-Center Experience. Pediatr Cardiol 2018; 39:565. PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist allmennnmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Bjørnar Grenne, PhD, konst. overlege, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim