Hopp til hovedinnhold

Gastroschise

Sist revidert:
Sist revidert av:

Definisjon:
Medfødt defekt i bukveggen som fører til at barn blir født med tarmene utenpå bukveggen
Forekomst:
Insidens er 4 per 10.000 fødsler
Symptomer:
Medfører ingen spesifikke symptomer hos den gravide
Diagnostikk:
Tilstanden kan påvises med ultralyd i andre trimester av svangerskapet
Behandling:
Forløses med keisersnitt ca. uke 36. Behandlingen består av reponering av tarminnholdet og lukning av defekten i bukveggen
  1. Stephenson CD, Lockwood CJ, MacKenzie AP. Gastroschisis. UpToDate, last updated Jan 28, 2021. UpToDate  
  2. Stallings EB, Isenburg JL, Short TD, et al. Population-based birth defects data in the United States, 2012-2016: A focus on abdominal wall defects. Birth Defects Res 2019; 111:1436. PubMed  
  3. Feldkamp ML, Reefhuis J, Kucik J et al. Case-control study of self reported genitourinary infections and risk of gastroschisis: findings from the nationall birth defects prevention study, 1997-2003. BMJ 2008; 336: 1420-3. PubMed  
  4. Brantberg A. Surveillance and outcome of fetuses with gastrochisis. Ultrasound Obstet Gynecol 2004; 23: 4-13. PubMed  
  5. Skarsgard ED, Claydon J, Bouchard S, et al. Canadian Pediatric Surgical Network: a population-based pediatric surgery network and database for analyzing surgical birth defects. The first 100 cases of gastroschisis. J Pediatr Surg 2008; 43:30. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim