Hopp til hovedinnhold

Marfans syndrom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Arvelig bindevevssykdom med nedsatt styrke i bindevev. Autosomalt dominant arv.
Forekomst:
Er ca. 1 per 10.000, med lik kjønnsfordeling
Symptomer:
Aortaaneurisme og klaffefeil kan gi sviktsymptomer i alvorlige tilfeller, men er ofte asymptomatisk. Nedsatt syn er vanlig. Økt lengdevekst av knokler, særlig i lemmene. Feilstillinger i ledd, smerter og hypermobile ledd er vanlig.
Funn:
Utvidet aortarot og klaffefeil ved ekko cor. Ev. bilyder over hjertet. Linsedislokasjon, ev. brytningsfeil. Lange lemmer, deformitet i thorax, skoliose, plattfot.
Diagnostikk:
Øye-undersøkelse og kardiologisk undersøkelse. Beskrive funn ved skjelettsystemet. Diagnose stilles ved bruk av diagnostiske kriterier og bekreftes med gentest for FBN1.
Behandling:
Av eventuelle komplikasjoner fra øyne eller hjerte-kar systemet.
 1. Sunnaas sykehus. Medisinske forhold ved Marfans syndrom. Sist oppdatert 01.04.2020. www.sunnaas.no  
 2. Holten-Andersen MN, Holmstrøm H, Neukamm C, Riise N. Kardiologisk oppfølging av barn med Marfan Syndrom. Generell veileder i pediatri. Sist revidert 2018. https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?menuitemkeylev1=5962&menuitemkeylev2=5970&key=262181
 3. Dietz H. FBN1-Related Marfan Syndrome. In: Adam MP, Mirzaa GM, Pagon RA, et al., eds. GeneReviews®. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; April 18, 2001.
 4. Cañadas V, Vilacosta I, Bruna I, Fuster V. Marfan syndrome. Part 1: pathophysiology and diagnosis. Nat Rev Cardiol. 2010 Mar 30.
 5. Hiratzka LF, et al. 2010 ACCF/AHA/AATS/ACR/ASA/SCA/SCAI/SIR/STS/SVM Guidelines for the Diagnosis and Management of Patients With Thoracic Aortic Disease. Circulation 2010; 121:e266-369. Circulation  
 6. Inna P. Marfan syndrome. Medscape, last updated Dec 10, 2015.
 7. Ammash NM, Sundt TM, Connolly HM. Marfan syndrome-diagnosis and management. Curr Probl Cardiol. 2008 Jan. 33(1):7-39.
 8. Mommertz G, Sigala F, Langer S, et al. Thoracoabdominal aortic aneurysm repair in patients with Marfan syndrome. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2008 Feb. 35(2):181-6.
 9. Velvin G, Bathen T, Rand-Hendriksen S, Geirdal AO. Systematic review of chronic pain in persons with Marfan syndrome. Clin Genet. 2015; 89: 647-58. PMID: 26607862 PubMed  
 10. Bathen T, Velvin G, Robinson HS, Rand-Hendriksen S. Fatigue in adults with Marfan syndrome, occurrence and associations to pain and other factors. Am J Med Genet A 2014; 164A: 1931-9. PMID: 24719044 PubMed  
 11. Iams HD. Diagnosis and management of Marfan syndrome. Curr Sports Med Rep. 2010 Mar-Apr. 9(2):93-8.
 12. Dyhdalo K, Farver C. Pulmonary histologic changes in Marfan syndrome: a case series and literature review. Am J Clin Pathol 2011; 136:857. PubMed  
 13. Faivre L, Collod-Beroud G, Loeys BL, et al. Effect of mutation type and location on clinical outcome in 1,013 probands with Marfan syndrome or related phenotypes and FB1 mutations: an international study. Am J Hum Genet 2007; 81: 454-66. PubMed  
 14. Tinkle BT, Saal HM, Committee on genetics, Health supervision for children with Marfan syndrome. Pediatrics 2013;132: e1059-72 Pediatrics  
 15. Nuss D. Recent experiences with minimally invasive pectus excavatum repair "Nuss procedure". Jpn J Thorac Cardiovasc Surg 2005; 53: 338-44. PubMed  
 16. Jouini S, Milleron O, Eliahou L, Jondeau G, Vitiello D. Is physical activity a future therapy for patients with Marfan syndrome?. Orphanet J Rare Dis. 2022;17(1):46. Published 2022 Feb 10. PMID: 35144638 PubMed  
 17. Dietz H. Marfan syndrome. GeneReviews, last updated Oct 12, 2017. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 18. Hiratzka LF, Bakris GL, Beckman JA, et al. 2010 ACCF/AHA/AATS/ACR/ASA/SCA/SCAI/SIR/STS/SVM guidelines for the diagnosis and management of patients with thoracic aortic disease. Circulation 2010; 121:e266. Circulation  
 19. Ahimastos AA, Aggarwal A, D'Orsa KM, et al. Effect of perindopril on large artery stiffness and aortic root diameter in patients with Marfan syndrome: a randomized controlled trial. JAMA 2007; 298:1539. Journal of the American Medical Association  
 20. Lacro RV, Dietz HC, Sleeper LA, et al. Atenolol versus Losartan in Children and Young Adults with Marfan's Syndrome. N Engl J Med 2014. doi:DOI: 10.1056/NEJMoa1404731 DOI  
 21. Mullen M, Jin XY, Child A, et al. Irbesartan in Marfan syndrome (AIMS): a double-blind, placebo-controlled randomised trial. Lancet 2019. doi:10.1016/S0140-6736(19)32518-8 DOI  
 22. Milleron O, Arnoult F, Delorme G, et al. Pathogenic FBN1 Genetic Variation and Aortic Dissection in Patients With Marfan Syndrome. J Am Coll Cardiol. 2020;75(8):843-853. PubMed  
 23. Donnelly RT, Pinto NM, Kocolas I, Yetman AT. The immediate and long-term impact of pregnancy on aortic growth rate and mortality in women with Marfan syndrome. J Am Coll Cardiol 2012; 60:224. PubMed  
 24. Meijboom LJ, Vos FE, Timmermans J, et al. Pregnancy and aortic root growth in the Marfan syndrome: a prospective study. Eur Heart J 2005; 26: 914-20. European Heart Journal  
 25. Vanem TT, Geiran OR, Krohg-Sørensen K, et al. Survival, causes of death, and cardiovascular events in patients with Marfan syndrome. Mol Genet Genomic Med 2018; 6:1114-23. PMID: 30393980 PubMed  
 26. Baumgartner H, Bonhoeffer P, De Groot NM, et al. ESC Guidelines for the management of grown-up congenital heart disease (new version 2010). Eur Heart J 2010; 31: 2915-57. PMID: 20801927 PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Nina Riise, overlege, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Sunnaas sykehus
 • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo