Hopp til hovedinnhold

Misdannelser i urinveiene

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Medfødte avvik fra normalanatomien i urinveiene. De deles i obstruktive og ikke obstruktive misdannelser.
Forekomst:
Misdannelser i urinveiene forekommer hos ca. 2-3 % av barn.
Symptomer:
Mange misdannelser i urinveiene gir få symptomer og forblir uoppdaget. Gjentatte UVI gir mistanke om misdannelser i urinveiene.
Funn:
Ofte få kliniske funn, men dette avhenger av hvilke misdannelser som foreligger.
Diagnostikk:
Ultralyd kan brukes til initial utredning. Valg av egnet billedundersøkelse i videre forløp avgjøres vanligvis av spesialist.
Behandling:
Ved noen tilstander kan man avvente og/eller gi profylaktisk medikamentell behandling. Kirurgisk korreksjon kan være aktuelt.
  1. Lee RS, Cendron M, Kinnamon DD, et al. Antenatal hydronephrosis as a predictor of postnatal outcome: a metaanalysis. Pedriatics 2006; 118: 586. pmid:16882811 PubMed  
  2. Brackman D, Klingenberg C, Bjerre A, Aksnes G. Hydronefrose og medfødte misdannelser i nyre/urinveier uropatier. Generell veileder i pediatri. Nyre, urinveier og kjønnsorganer. Sist faglig oppdatert: 01.01.2010. www.helsebiblioteket.no  
  3. Malin G, Tonks A, Morris R, Gardosi J, Kilby M. Congenital lower urinary tract obstruction: a population-based epidemiological study. BJOG 2012. doi:10.1111/j.1471-0528.2012.03476.x DOI  
  • Peter D. Jost, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Steinar J. Karlsen, tidligere klinikksjef og professor dr. med., Oslo Urologiske Universitetsklinikk, Aker universitetssykehus helseforetak og Universitetet i Oslo
  • Stein E Høyer, overlege barneavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø