Hopp til hovedinnhold

Misdannelser i urinveiene

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Medfødte misdannelser i urinveiene har ukjent etiologi. De deles i obstruktive og ikke obstruktive misdannelser
Forekomst:
Misdannelser påvises hos 2% av jenter og hos 10% av gutter som blir utredet for urinveisinfeksjon
Symptomer:
Mange misdannelser i urinveiene gir få symptomer og forblir uoppdaget. Gjentatte UVI gir mistanke om misdannelser i urinveiene
Funn:
Kliniske funn er som regel få, men dette avhenger av hvilke misdannelser som foreligger
Diagnostikk:
Ultralyd kan brukes til initial utredning, men problemstillingen vil være avgjørende for valg av undersøkelsesmetode
Behandling:
Kirurgisk korreksjon kan være aktuelt for å hindre komplikasjoner knyttet til funksjon eller kosmetikk
  1. Malin G, Tonks A, Morris R, Gardosi J, Kilby M. Congenital lower urinary tract obstruction: a population-based epidemiological study. BJOG 2012. doi:10.1111/j.1471-0528.2012.03476.x DOI  
  2. Rosenblum ND. Evaluation of congenital anomalies of the kidney and urinary tract (CAKUT). UpToDate, last updated Mar 07, 2022. UpToDate  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Steinar J. Karlsen, tidligere klinikksjef og professor dr. med., Oslo Urologiske Universitetsklinikk, Aker universitetssykehus helseforetak og Universitetet i Oslo
  • Stein E Høyer, overlege barneavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø