Hopp til hovedinnhold

Affektanfall (affektkramper)

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Stimuli (smerte eller sinne) fører til gråt som kulminerer med at barnet slutter å puste og blir "borte" noen sekunder. Inndeles i blå, bleke og blandede anfall. Familiehistorie hos ca. 25%
Forekomst:
Prevalens angis til 3-4%. Debuterer hyppigst i 6-18-måneders alder, alltid før 2-årsalderen
Symptomer:
Blå affektanfall med langvarig gråt, bleke affektanfall med minimal forutgående gråt. Bevissthetstap og slapphet, ev. med kramper av få sekunders varighet. Varer aldri over 1 minutt
Funn:
Særlig etter bleke affektanfall kan det forekomme tretthet etter anfallet. For øvrig normal undersøkelse.
Diagnostikk:
EEG og/eller EKG kan utføres ved tvil om diagnosen
Behandling:
Består av informasjon til foreldre og eventuell unngåelse av kjente utløsende faktorer. Jerntilskudd ved påvist anemi eller jernmangel
 1. Bjerring B, Debes NM. Affektanfald hos børn. Ugeskr Laeger. 2020;182(49):V07200504. PMID: 33280646 PubMed  
 2. Nguyen TT, Kaplan PW, Wilfong A. Nonepileptic paroxysmal disorders in infancy. UpToDate, last updated Jan 22, 2018. UpToDate  
 3. Leung AKC, Leung AAM, Wong AHC, Hon KL. Breath-holding spells in pediatrics: a narrative review of the current evidence. Curr Pediatr Rev 2019;15:22-9. PubMed  
 4. Hellström Schmidt S, Tedgård U, Pronk CJ. Breath-holding spells occur disproportionately more often in children with transient erythroblastopenia. Acta Paediatr 2016; 105:1088. PubMed  
 5. Kolkiran A, Tutar E, Atalay S, Deda G, Cin S. Autonomic nervous system functions in children with breath-holding spells and effects of iron deficiency. Acta Paediatr 2005; 94: 1227. pmid:16278993 PubMed  
 6. Guilleminault C, Huang YS, Chan A et.al. Cyanotic breath-holding spells in children respond to adenotonsillectomy for sleep-disordered breathing. J Sleep Res 2007; 16: 406-13. PubMed  
 7. Zehetner AA, Orr N, Buckmaster A, Williams K, Wheeler DM. Iron supplementation for breath-holding attacks in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 5. Art. No.: CD008132. DOI: 10.1002/14651858.CD008132.pub2 DOI  
 8. Jain R, Omanakuttan D, Singh A, Jajoo M. Effect of iron supplementation in children with breath holding spells. J Paediatr Child Health 2017;53:749-53. PubMed  
 9. Gürbüz G, Perk P, Cokyaman T, Gürbüz ÖB. Iron supplementation should be given in breath-holding spells regardless of anemia. Turk J Med Sci 2019;49:230-7. PubMed  
 10. Sawires H, Botrous O. Double-blind, placebo-controlled trial on the effect of piracetam on breath-holding spells. Eur J Pediatr 2012; 171:1063. PubMed  
 11. Olsen AL, Mathiasen R, Rasmussen NH et. al. Long-term prognosis for children with breath-holding spells. Dan Med Bull 2010; 57: A4217. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim