Hopp til hovedinnhold

Cerebral parese

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Samlebetegnelse for en gruppe motoriske funksjonshemminger som skyldes hjerneskade som er oppstått i en umoden hjerne i fosterlivet eller i løpet av de første to leveår.  
Forekomst:
I Norge 2,0/1000 levende fødte, høyere insidens blant barn ikke født til termin og tvillinger
Symptomer:
Motoriske symptomer i form av blant annet spastisitet, ataksi, dyskinesi og blandede former. Epilepsi, spiseproblemer, kognitiv svikt og sanseproblemer
Funn:
Kliniske funn avhenger av type og alvorlighetsgrad, tidlige tegn kan være asymmetriske bevegelser, manglende interesse for lyder og synsinntrykk, suge-svelge problemer
Diagnostikk:
Klinisk diagnose der man kan ha nytte av bildeundersøkelser av hjerne samt nevropsykologiske tester for å avdekke lærevansker og kognitiv svikt
Behandling:
Behandlingen er støttende og inkluderer fysioterapi, ortopedi, læringstiltak, hjelpemidler og medikamenter
 • Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (Aktiv Ung) - nettside 
 1. Wimalasundera N, Stevenson VL. Cerebral palsy. Pract Neurol. 2016 Jun;16(3):184-94. Epub 2016 Feb 2. PMID: 26837375. PubMed  
 2. Novak I, Morgan C, Adde L, et al. Early, Accurate Diagnosis and Early Intervention in Cerebral Palsy: Advances in Diagnosis and Treatment. JAMA Pediatr. 2017 Sep 1;171(9):897-907. Erratum in: JAMA Pediatr. 2017 Sep 1;171(9):919. PMID: 28715518. PubMed  
 3. Brandenburg JE, Fogarty MJ, Sieck GC. A Critical Evaluation of Current Concepts in Cerebral Palsy. Physiology (Bethesda). 2019 May 1;34(3):216-229. PMID: 30968751. PubMed  
 4. Andersen GL, Raftemo AER, Solheim SO, Aarli Å. Cerebral parese. Generell veileder i pediatri. Norsk barnelegeforening. Sist revidert 2017.
 5. Hollung SJ, Vik T, Lydersen S, Bakken IJ, Andersen GL. Decreasing prevalence and severity of cerebral palsy in Norway among children born 1999 to 2010 concomitant with improvements in perinatal health. Eur J Paediatr Neurol 2018; 22: 814-21. PMID: 29779984 PubMed  
 6. Moster D, Wilcox AJ, Vollset SE, Markestad T, Lie RT. Cerebral palsy among term and postterm births. JAMA 2010; 304: 976-82. PMID: 20810375 PubMed  
 7. Du Plessis AJ, Volpe JJ. Perinatal brain injury in the preterm and term newborn. Curr Opin Neurol 2002; 15: 151-157. PubMed  
 8. Tollånes MC, Wilcox AJ, Lie RT, Moster D. Familial risk of cerebral palsy: population based cohort study. BMJ 2014; 349: g4294. PMID: 25028249 PubMed  
 9. Lie KK, Grøholt E-K, Eskild A. Association of cerebral palsy with Apgar score in low and normal birthweight infants: population based cohort study. BMJ 2010; 341: c4990. PMID: 20929920 PubMed  
 10. Flett PJ. Rehabilitation of spasticity and related problems in childhood cerebral palsy. J Paediatr Child Health 2003; 39: 6-14. PubMed  
 11. Essex C. Hyperbaric oxygen and cerebral palsy: no proven benefit and potentially harmful. Dev Med Child Neurol 2003; 45: 213-15. PubMed  
 12. Nelson KB, Willoughby RE. Infection, inflammation and the risk of cerebral palsy. Curr Opin Neurol 2000; 13: 133-39. PubMed  
 13. Jarvis S, Glinianaia SV, Torrioli M-G, et al. Cerebral palsy and intrauterine growth in single births: European collaborative study. Lancet 2003; 362: 1106-11. PubMed  
 14. Cans C. Surveillance of cerebral palsy in Europe: a collaboration of cerebral palsy surveys and registers. Dev Med Child Neurol 2000; 42: 816-824. PubMed  
 15. Eliasson AC, Krumlinde-Sundholm L, Rösblad B, et al. The Manual Ability Classification System (MACS) for children with cerebral palsy: scale development and evidence of validity and reliability. Dev Med Child Neurol 2006; 48: 549–54. PMID: 16780622 PubMed  
 16. Yude C, Goodman R. Peer problems of 9-11-year-old children with hemiplegia in mainstream school: can these be predicted? Dev Med Child Neurol 1999; 41: 4-8. PubMed  
 17. Beckung E, Hagberg G. Neuroimpairments, activity limitations, and participation restrictions in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2002; 44: 309-16. PubMed  
 18. Roijen LE, Postema K, Limbeek VJ, Kuppevelt VH. Development of bladder control in children and adolescents with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2001; 43: 103-07. PMID: 11221896 PubMed  
 19. Lofterød B, Terjesen T, Skaaret I. Ganganalyse - nytt diagnostisk hjelpemiddel. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2014-6. PubMed  
 20. Lofterød B, Jahnsen R, Terjesen T. Cerebral parese hos barn - motorisk funksjon og nye behandlingsstrategier. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2648-51. PubMed  
 21. Raftemo AER, Mahendran A, Hollung SJ, et al. Bruk av botulinumtoksin A til barn med cerebral parese. Tidsskr Nor Legeforen 2019. doi:10.4045/tidsskr.18.0554 DOI  
 22. Ramstad K, Karstensen AB, Risberg K, Bersaker DK, Sommer FF. Erfaringer med botulinumtoksininjeksjoner mot spastisitet hos barn. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 450-2. PubMed  
 23. Delgado MR, Hirtz D, Aisen M, et al. Practice parameter: pharmacologic treatment of spasticity in children and adolescents with cerebral palsy (an evidence-based review). Neurology 2010; 74: 336-43. PMID: 20101040 PubMed  
 24. Hoare BJ, Wallen MA, Imms C, Villanueva E, Rawicki HB, Carey L. Botulinum toxin A as an adjunct to treatment in the management of the upper limb in children with spastic cerebral palsy (UPDATE). Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD003469. DOI: 10.1002/14651858.CD003469.pub4 DOI  
 25. Wong V. Evidence-based approach of the use of botulinum toxin type A (BTX) in cerebral palsy. Pediatr Rehabil 2003; 6: 85-96. PubMed  
 26. Russo RN, Crotty M, Miller MD, Murchland S, Flett P, Haan E. Upper-limb botulinum toxin a injection and occupational therapy in children with hemiplegic cerebral palsy identified from a population register: a single-blind, randomized, controlled trial. Pediatrics 2007; 119: 1149-58. PMID: 17452491 PubMed  
 27. Hasnat MJ, Rice JE. Intrathecal baclofen for treating spasticity in children with cerebral palsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 11. Art. No.: CD004552. DOI: 10.1002/14651858.CD004552.pub2. The Cochrane Library  
 28. Hoare BJ, Wallen MA, Thorley MN, Jackman ML, Carey LM, Imms C. Constraint‐induced movement therapy in children with unilateral cerebral palsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 4. Art. No.: CD004149. DOI: 10.1002/14651858.CD004149.pub3. DOI  
 29. Myrhaug HT, Østensjø S, Lerdal B et al. Intensiv trening/habilitering til barn med medfødt og ervervet hjerneskade. Rapport fra kunnskapssenteret nr 27, 2008.
 30. Ryan JM, Cassidy EE, Noorduyn SG, O'Connell NE. Exercise interventions for cerebral palsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD011660. DOI: 10.1002/14651858.CD011660.pub2. DOI  
 31. Hodgkinson I, Jindrich ML, Duhaut P, Vadot JP, Metton G, Berard C. Hip pain in 234 non-ambulatory adolescents and young adults with cerebral palsy: a cross-sectional multicentre study. Dev Med Child Neurol 2001; 43: 806-8. PubMed  
 32. Graham D, Aquilina K, Cawker S, et al. Single-level selective dorsal rhizotomy for spastic cerebral palsy. J Spine Surg 2016; 2: 195-201. PMID: 27757432 PubMed  
 33. Ramstad K, Blom US. Barn med cerebral parese henvist til en tverrfaglig habiliteringsenhet. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 1235-6. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 34. Doyle LW, Crowther CA, Middleton P, Marret S, Rouse D. Magnesium sulphate for women at risk of preterm birth for neuroprotection of the fetus. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD004661. DOI: 10.1002/14651858.CD004661.pub3. The Cochrane Library  
 35. Strauss D, Shavelle R. Life expectancy of adults with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 1998; 40: 369-75. PubMed  
 36. Hutton JL, Pharoah PO. Effects of cognitive, motor, and sensory disabilities on survival in cerebral palsy. Arch Dis Child 2002; 86: 84-89. PubMed  
 • Rune Midgard, dr. med., overlege og førsteamanuensis II emeritus, NTNU
 • Tor Andre Johannessen, lege og redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Stein E Høyer, overlege barneavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø