Hopp til hovedinnhold

Epilepsi hos barn

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Epilepsi er en samlebetegnelse på en rekke tilstander med tilbakevendende epileptiske anfall som fellesnevner. Anfallene skyldes cerebrale funksjonsforstyrrelser og inndeles i fokale anfall, generaliserte anfall og anfall med ukjent start.
Forekomst:
Insidensen av epilepsi er høyest i første leveår og ≥ 65 år. Prevalensen i alle aldersgrupper ca. 0,7% i Norge, som inkluderer rundt 5200 barn.
Symptomer:
Epileptiske anfall. Man skiller mellom forskjellige typer generaliserte anfall og fokale anfall med bevart eller redusert bevissthet. Utformingen avhenger av hvor i hjernen anfallene starter. Fokale anfall kan av og til utvikle seg til store krampeanfall (tonisk-kloniske anfall). Slike kan også opptre alene, uten fokal start (generaliserte tonisk-kloniske anfall). Det finnes dessuten mindre anfall uten kramper, for eksempel kan barn ha korte fjernhetsanfall (absenser, en type generaliserte anfall).
Funn:
Klinisk undersøkelse utenom anfall er som oftest normal, men kan også avdekke nevrologiske utfall.
Diagnostikk:
Diagnosen er først og fremst basert på grundig sykehistorie, inkl. komparentopplysninger, klinisk undersøkelse, orienterende blodprøver, EEG og cerebral MR. Ved behov kan infeksjonsmedisinsk, immunologisk, genetisk, metabolsk, hematologisk, kardiologisk eller nevropsykologisk utredning være indisert i tillegg.
Behandling:
Behandlingen består av informasjon, veiledning, medikamentell behandling, forebygging av bivirkninger, rehabilitering, ev. kirurgi, nervestimulering, ketogen diett. Viktig med fornyet diagnostisk vurdering tidlig i sykdomsforløpet hos farmakoresistente tilfeller. 
 • Spesialsykehuset for epilepsi (SSE): Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi . Versjon 1.0 - 1.3, publisert 10.11.2016 - 10.08.2018. Siden besøkt 29.12.2020. 
 • Norsk barnelegeforening. Generell veileder i pediatri. Aaberg KM, Ramm-Pettersen A, Gerstner T et al. Epilepsi . Revidert 2016; Siden besøkt 07.01.2021. 
 • NEL Nevrologi . Lossius M, Nakken KO, Taubøll E: Epilepsi. Sist revidert 22.04.2018. Siden besøkt 07.01.2021. 
 1. Spesialsykehuset for epilepsi (SSE): Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi. Utviklet av SSE. Publisert 18.02.2019. Versjon 0.1. Siden besøkt 29.12.2020. www.epilepsibehandling.no  
 2. Nakken KO, Lossius M, Landmark CJ, et al.: Epilepsi. NEL Nevrologi. Sist oppdatert 21.10.2020 nevrologi.legehandboka.no  
 3. Eriksson A-S, Nakken KO. Epileptiske syndromer hos barn. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 1362-4. PubMed  
 4. Fisher RS, Cross JH, French JA et al. Operational classification of seizure types by the International League Against Epilepsy: Position Paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology. Epilepsia 2017; 58: 522 - 30. Pmid: 28276060 PubMed  
 5. Henning O, Nakken KO. Ny klassifikasjon av epileptiske anfall. Tidsskr Nor Legeforen 2017. doi:10.4045/tidsskr.17.0894 DOI  
 6. Syvertsen M, Koht J, Nakken KO. Forekomst av epilepsi i de nordiske landene.Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1641-5 doi: 10.4045/tidsskr.15.0454 DOI  
 7. Forsgren L, Beghi E, Oun A, et al. The epidemiology of epilepsy in Europe - a systematic review. Eur J Neurol 2005; 12: 245-53. Pmid: 15804240 PubMed  
 8. Syvertsen M, Nakken KO, Edland E et al. Prevalence and etiology of epilepsy in a Norwegian county – A population based study. Epilepsia 2015; 56: 699-706. PMID 25810072.
 9. Rao VR, Lowenstein DH. Epilepsy. Curr Biol 2015; 25(17): R742-6. pmid:26325130.
 10. Blümcke I. Neuropathology of focal epilepsies: a critical review. Epilepsy Behav 2009; 15(1):34. PMID 19248840.
 11. Chung S. Febrile seizures. Korean J Pediatr 2014; 57(9): 384-95. pmid:25324864 PubMed  
 12. Pavlidou E, Panteliadis C. Prognostic factors for subsequent epilepsy in children with febrile seizures. Epilepsia 2013; 54(12): 2101-7. pmid:24304433 PubMed  
 13. Christensen J, Pedersen MG, Pedersen CB, et al. Long term risk of epilepsy after traumatic brain injury in children and young adults: a population based cohort study. Lancet 2009; Mar 28;373(9669):1105-10. doi: 10.1016/S0140-6736(09)60214-2.
 14. Norsk barnelegeforening. Pediatriveiledere. Akuttveileder. Konvulsiv status epilepticus. Revidert 2015. Siden besøkt 06.01.2021. www.helsebiblioteket.no  
 15. Nabbout R, Dulac O. Epileptic syndromes in infancy and childhood. Curr Opin Neurol 2008; 21: 161-6. PubMed  
 16. Claes L, Del Favero J, Ceulemans B, Langae L, Van Broeckhover C, De Jonghe P. De novo mutations in the sodium-channel gene SCNIA cause severe myoclonic epilepsy of infancy. Am J Hum Genet 2001; 68: 1327 - 32. PubMed  
 17. Norsk barnelegeforening. Generell veileder i pediatri. Aaberg KM, Ramm-Pettersen A, Gerstner T et al. Epilepsi. Revidert 2016; Siden besøkt 16.8.2018. www.helsebiblioteket.no  
 18. Auvin S, Pandit F, De Bellecize J, et al. Benign myoclonic epilepsy in infants: electroclinical features and long-term follow-up of 34 patients. Epilepsia 2006 Feb; 47(2): 387-93. pmid:16499765 PubMed  
 19. Stephani U. The natural history of myoclonic astatic epilepsy (Doose syndrome) and Lennox-Gastaut syndrome. Epilepsia 2006; 47 Suppl 2: 53-5. pmid:17105462 PubMed  
 20. Landau WM, Kleffner FR. Syndrome of aquired aphasia with convulsive disorder in children. Neurol 1957; 7: 523 - 30. PubMed  
 21. Panyiotopoulus CP. Early-onset benign childhood occipital seizure susceptibility syndrome: a syndrome to recognize. Epilepsia 1999; 40: 621 - 30. PubMed  
 22. NEL Nevrologi. Lossius M, Nakken KO, Taubøll E: Juvenil myoklon epilepsi (JME). Sist revidert 04.11.2015. Sist oppdatert 09.11.2016. Siden besøkt 20.08.2018. nevro.legehandboka.no  
 23. Delgado-Escueta AV, Koeleman BP, Bailey JN, Medina MT, Durón RM. The quest for juvenile myoclonic epilepsy genes. Epilepsy Behav. 2013; 28: S52-7. pmid:23756480 PubMed  
 24. Dowell SF, Sejvar JJ, Riek L, et al. Nodding syndrome. Emerg Infect Dis 2013; 19(9): 1374-84. pmid:23965548 PubMed  
 25. Fisher RS, Acevedo C, Arzimanoglou A, et al. ILAE official report: a practical clinical definition of epilepsy. Epilepsia. 2014; Apr;55(4): 475-82. pmid:24730690 PubMed  
 26. Block F, Dafotakis M. Medikamentös induzierte epileptische Anfälle Drug-induced seizures. Fortschr Neurol Psychiatr. 2013 Jan;81(1):28-34. German. doi: 10.1055/s-0032-1325332. Epub 2012 Nov 8. PMID: 23138222 PubMed  
 27. Brust JC. Seizures, illicit drugs, and ethanol. Curr Neurol Neurosci Rep. 2008 Jul;8(4):333-8. doi: 10.1007/s11910-008-0051-9. PMID: 18590618 PubMed  
 28. Oto MM. The misdiagnosis of epilepsy: Appraising risks and managing uncertainty. Seizure. 2017 Jan;44:143-146. Epub 2016 Dec 6. PMID: 28017581. PubMed  
 29. Giffin NJ, Benton S, Goadsby PJ. Benign paroxysmal torticollis of infancy: four new cases and linkage to CACNA1A mutation. Dev Med Child Neurol 2002 Jul; 44(7): 490-3. pmid:12162387 PubMed  
 30. Sadrnia S, Yousefi P, Jalali L. Correlation between seizure in children and prolonged QT interval. ARYA Atheroscler 2013 Jan; 9(1): 7-10. pmid:23696753 PubMed  
 31. Herigstad A, Michler RP, Sand T, Todnem K. EEG after sleep deprivation in patients with suspected epilepsy. Tidsskr Nor Laegeforen. 2001 Nov 30;121(29):3387-90. Norwegian. PMID: 11826782 PubMed  
 32. Pediatriveiledere. Fra Norsk barnelegeforening. Akuttveileder. Feberkramper. Revidert 2012. www.helsebiblioteket.no  
 33. Capovilla, G., Kaufman, K. R., Perucca, E., Moshé, S. L. and Arida, R. M. (2016), Epilepsy, seizures, physical exercise, and sports: A report from the ILAE Task Force on Sports and Epilepsy. Epilepsia, 57: 6–12. doi: 10.1111/epi.13261 DOI  
 34. Nakken K, Johannessen S. Anfallsforverring forårsaket av antiepileptika. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2052-5. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 35. Nakken KO, Brodtkorb E. Er nye legemidler mot epilepsi bedre enn gamle?. Tidsskr Nor Legeforen 2020; 17: 1754-1756. doi:10.4045/tidsskr.20.0657 DOI  
 36. Kwan P, Arzimanoglou A, Berg AT, et al.. Definition of drug resistant epilepsy: consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commission on Therapeutic Strategies. Epilepsia 2010 Jun; 51(6): 1069-77. pmid:19889013 PubMed  
 37. Norsk legemiddelhåndbok. Midazolam. Publisert 19.01.2016. Sist endret 25.01.2018. Siden besøkt 22.08.2018. legemiddelhandboka.no  
 38. McIntyre J, Robertson S, Norris E et al. Safety and efficacy of buccal midazolam versus rectal diazepam for emergency treatment of seizures in children: a randomised controlled trial. Lancet 2005; 366: 205-10. PubMed  
 39. Holsti M, Dudley N, Schunk J, et al. Intransal midazolam vs rectal diazepam for the home treatment of acute seizures in pediatric patients with epilepsy. Arch Pediatr Adolesc Med 2010; 164: 747-53. PubMed  
 40. Norsk legemiddelhåndbok. Diazepam. Publisert 22.12.2015. Sist endret 05.09.2017. Siden besøkt 22.08.2018. legemiddelhandboka.no  
 41. Panebianco M, Rigby A, Weston J, Marson AG. Vagus nerve stimulation for partial seizures. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD002896. Pmid: 25835947 PubMed  
 42. DeGiorgio CM, Soss J, Cook IA, et al. Randomized controlled trial of trigeminal nerve stimulation for drug-resistant epilepsy. Neurology 2013 Feb 26;80(9):786-91. doi:10.1212/WNL.0b013e318285c11a DOI  
 43. Sondhi V, Agarwala A, Pandey RM et al. Efficacy of Ketogenic Diet, Modified Atkins Diet, and Low Glycemic Index Therapy Diet Among Children With Drug-Resistant Epilepsy: A Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr. 2020 Aug 3;174(10):1–9. Epub ahead of print. PMID: 32761191 PubMed  
 44. Stockings E, Zagic D, Campbell G, et al. Evidence for cannabis and cannabinoids for epilepsy: a systematic review of controlled and observational evidence. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2018; Mar 6: pii: jnnp-2017-317168. pmid:29511052 PubMed  
 45. Couldridge L, Kendall S, March A. A systemativ overview - a decade of research. The indormation and councelling needs of people with epilepsy. Seizure 2001; 10: 605-14.
 46. Smed A, Sahlholdt L, Olesen P. Psykosociale konsekvenser af epilepsi. Ugeskr Læger 2004; 166: 3922-4. PubMed  
 47. Nakken KO, Brodtkorb E, Koht J. Epilepsi og rehabilitering. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 309-12. Pmid: 17279111 PubMed  
 48. Shinnar S, O’Dell C, Berg AT. Mortality following a first unprovoked seizure in children: a prospective study. Neurology 2005; 64: 880-2. Neurology  
 • Karl Otto Nakken, dr.med., nevrolog og pensjonert overlege ved Spesialsykehuset for epilepsi i Sandvik
 • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Stein E Høyer, overlege barneavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø