Hopp til hovedinnhold

Feberkramper

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:

Definisjon:
Kramper hos barn fra 6 mnd til 5 år utløst av feber. Barnet skal ikke ha tegn på intrakraniell infeksjon eller ha hatt krampeanfall uten feber
Forekomst:
Vanligste årsak til kramper mellom 6 mnd og 5 års alder. Obs! Status epileptikus i forløpet av feberkramper er sjelden, men utgjør ca 1/4 av episoder med status epileptikus i den aktuelle aldersgruppen
Symptomer:
Krampeanfallet er som oftest tonisk-klonisk og det er vanlig med postiktal tretthet. Feberen er sjelden erkjent før krampeanfallet
Funn:
Vanligvis vil barnet ha funn som passer med feberutløsende infeksjon. Det skal ikke være nevrologiske utfall
Diagnostikk:
Ingen spesielle undersøkelser er indisert for selve feberkrampen. Underliggende infeksjon kan kreve utredning
Behandling:
Behandlingen er å unngå at barnet skader seg under anfallet. Langvarige anfall kan behandles med diazepam eller midazolam. Febernedsettende medikamenter beskytter ikke, man kan beskytte mot nye anfall i samme feberepisode
 1. Sadleir LG, Scheffer IE. Febrile seizures. BMJ 2007; 334: 307-11. PubMed  
 2. American Academy of Pediatrics Steering Committee on Quality Improvement and Management, Subcommittee on Febrile Seizures. Febrile seizures: clinical practice guideline for the long-term management of the child with simple febrile seizures. Pediatrics 2008; 121: 1281-6. Pediatrics  
 3. Graves RC, Oehler K, Tingle LE. Febrile seizures: risks, evaluation, and prognosis. Am Fam Physician 2012; 85: 149-53. American Family Physician  
 4. Heuser K, Nakken KO, Sandvig I, Taubøll E. Hva skyldes feberkramper?. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 1: 36-8. doi:10.4045/tidsskr.14.1503 DOI  
 5. Dreier JW, Li J, Sun Y, et al. Evaluation of Long-term Risk of Epilepsy, Psychiatric Disorders, and Mortality Among Children With Recurrent Febrile Seizures: A National Cohort Study in Denmark. JAMA Pediatr 2019. PMID: 31589251 PubMed  
 6. Offringa M, Bossuyt PM, Lubsen J, Ellenberg JH, Nelson KB, Knudsen FU, et al. Risk factors for seizure recurrence in children with febrile seizures: a pooled analysis of individual patient data from five studies. J Pediatr 1994; 124: 574-84. PubMed  
 7. Waruiru C, Appleton R. Febrile seizures: an update. Arch Dis Child 2004; 89: 751-6. PubMed  
 8. Millichap JJ, Millichap JG. Febrile seizures. BMJ Best Practice, last updated Jan 29, 2015.
 9. Berg AT. Are febrile seizures provoked by a rapid rise in temperature? Am J Dis Child 1993; 147: 1101-3. PubMed  
 10. Chung B, Wong V. Relationship between five common viruses and febrile seizure in children. Arch Dis Child 2007; 92: 589-93. PubMed  
 11. Audenaert D, Van Broeckhoven C, De Jonghe P. Genes and loci involved in febrile seizures and related epilepsy syndromes. Hum Mutat 2006; 27: 391-401. PubMed  
 12. Berg AT, Shinnar S. Unprovoked seizures in children with febrile seizures: short-term outcome. Neurology 1996; 47: 562-8. Neurology  
 13. Subcommittee on Febrile Seizures. Neurodiagnostic evaluation of the child with a simple febrile seizure. Pediatrics 2011; 127: 389-94. Pediatrics  
 14. Bjurulf B, Klingenberg C, Heier I. Feberkramper. Akuttveileder i pediatri. Sist revidert 2012.
 15. Van Stuijvenberg M, deVos S, Tjiang GC, Steyerberg EW, Derksen-Lubsen G, Moll HA. Parents fear regarding fever and febrile seizures. Acta Paediatr 1999; 88:618-22. PubMed  
 16. Murata S, Okasora K, Tanabe T, et al. Acetaminophen and Febrile Seizure Recurrences During the Same Fever Episode. Pediatrics 2018. pmid:30297499 PubMed  
 17. Strengell T, Uhari M, Tarkka R, et al. Antipyretic agents for preventing recurrences of febrile seizures: randomized controlled trial. Arch Pediatr Adolesc Med 2009; 163: 799-804. PubMed  
 18. Lahat E, Goldman M, Barr J, Bistritzer T, Berkovitch M. Comparison of intranasal midazolam with intravenous diazepam for treating febrile seizures in children: prospective randomized study. BMJ 2000; 321:83-6. British Medical Journal  
 19. McIntyre J, Robertson S, Norris E, Appleton R, Whitehouse WP, Phillips B, et al. Safety and efficacy of buccal midazolam versus rectal diazepam for emergency treatment of seizures in children: a randomised controlled trial. Lancet 2005; 366: 205-10. PubMed  
 20. Bhattacharyya M, Kalra V, Gulati S. Intranasal midazolam vs rectal diazepam in acute childhood seizures. Pediatr Neurol 2006; 34: 355-9. PubMed  
 21. Offringa M, Newton R, Nevitt SJ, et al. Prophylactic drug management for febrile seizures in children. Cochrane Database Syst Rev. 2021 Jun 16;6:CD003031. doi: 10.1002/14651858.CD003031.pub4. DOI  
 22. Berg AT, Shinnar S, Darefsky AS, Holford TR, Shapiro ED, Salomon ME, et al. Predictors of recurrent febrile seizures: a prospective cohort study. Arch Pediatr Adolesc Med 1997; 151: 371-8. PubMed  
 23. Guedj R, Chappuy H, Titomanlio L, et al. Risk of bacterial meningitis in children 6 to 11 months of age with a first simple febrile seizure: A retrospective, cross-sectional, observational study. Acad Emerg Med 2015; 22:1290-7. PMID: 26468690 PubMed  
 24. Vestergaard M, Pedersen MG, Østergaard J, Pedersen CB et al. Death in children with febrile seizures: a population-based cohort study. Lancet 2008; 372: 457-63. PubMed  
 25. Smith DK, Sadler KP, Benedum M. Febrile Seizures: Risks, Evaluation, and Prognosis. Am Fam Physician 2019 ; 99(7): 445-450. pmid:30932454 PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim