Hopp til hovedinnhold

Migrene hos barn og unge

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En residiverende hodepine som forekommer med eller uten aura og varer i 2 til 72 timer
Forekomst:
Prevalens under 20 års alder er 10% hos jenter og 6% hos gutter. Gjennomsnittsalder for debut er ca. 7 år hos gutter og 11 år hos jenter
Symptomer:
Vanligvis ensidig hodepine som setter inn gradvis over 15 til 30 minutter, har en pulserende kvalitet med moderat til sterk intensitet, og forverres av fysisk aktivitet. Ledsagesymptomer kan være kvalme, brekninger, fotofobi og fonofobi
Funn:
Klinisk undersøkelse er vanligvis normal
Diagnostikk:
Undersøkelser utover sykehistorien er sjelden påkrevd. Siden diagnosen baseres på subjektive symptomer, er det vanskelig å stille diagnosen hos de yngste
Behandling:
Anfallsbehandling og forebyggende behandling
 1. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia 2018; 38: 1.211. PMID: 29368949 PubMed  
 2. BMJ Best Practice, Migraine headache in children, last updated April 2017. bestpractice.bmj.com  
 3. Barnes N, Millman G, James E. Migraine headache in children. Clin Evid. 2006;15:469-475. PubMed  
 4. Popova V, Berk T. Pediatric Migraine—An Updated Review. US Neurology 2019; 15: 68-73. touchneurology.com  
 5. Richer L, Billinghurst L, Linsdell MA, Russell K, Vandermeer B, Crumley ET, Durec T, Klassen TP, Hartling L. Drugs for the acute treatment of migraine in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD005220. DOI: 10.1002/14651858.CD005220.pub2. Accessed 05 April 2022. The Cochrane Library  
 6. Legeforeningen. Gjør kloke valg. Fagmedisinske anbefalinger. Norsk nevrologisk foreining. Siden besøkt 09.03.2021 www.legeforeningen.no  
 7. Evers S, Afra J, Frese A, et al. EFNS guideline on the drug treatment of migraine--revised report of an EFNS task force. Eur J Neurol 2009; 16: 968-81. pmid:19708964 PubMed  
 8. UpToDate, Acute treatment of migraine in children. Topic last updated: Mar 27, 2017. www.uptodate.com  
 9. Powers SW, Coffey CS, Chamberlin LA, et al. Trial of Amitriptyline, Topiramate, and Placebo for Pediatric Migraine. N Engl J Med 2017; 376: 115-24. pmid:27788026 PubMed  
 10. Oskoui M, Pringsheim T, Holler-Managan Y, et al. Practice guideline update summary: Acute treatment of migraine in children and adolescents: Report of the Guideline Development, Dissemination, and Implementation Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Headache Society. Neurology 2019; 93: 487-499. pmid:31413171 PubMed  
 11. Oskoui M, Pringsheim T, Billinghurst L, et al. Practice guideline update summary: Pharmacologic treatment for pediatric migraine prevention: Report of the Guideline Development, Dissemination, and Implementation Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Headache Society. Neurology 2019; 93: 500-509. pmid:31413170 PubMed  
 12. IHS Classification ICHD-3. Siden lest 04.04.2022. ichd-3.org  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kristian Sommerfelt, professor og overlege, Universitetet i Bergen og Barne- og Ungdomsklinikken, Haukeland Sykehus