Hopp til hovedinnhold

Gulsott hos nyfødte

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Ukonjugert hyperbilirubinemi er et fysiologisk fenomen som skyldes økt nedbrytning av røde blodceller og redusert ekskresjon av bilirubin. Ved for høye verdier av bilirubin, kan tilstanden gi hjerneskade (kjerneikterus).
Forekomst:
Ca 50% av barn født til termin utvikler synlig gulsott første leveuke, ikke alle skal behandles
Symptomer:
Eventuelt redusert matlyst, økt søvnbehov
Funn:
Ikterus er vanligvis eneste funn. Vanskelig å vurdere bilirubinnivåer klinisk
Diagnostikk:
Måling av bilirubinnivå kan gjøres transkutant før man vurderer behov for s-bilirubin
Behandling:
Lysbehandling og optimal ernæring. Intravenøs immunoglobulinbehandling og utskiftningstransfusjoner kan bli aktuelt
  • Terje Johannessen, redaktør NEL
  • Ragnhild Støen, seksjonsoverlege, dr. med., Nyfødt Intensiv seksjon, Barne- og Ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital