Hopp til hovedinnhold

Urininkontinens hos barn

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Urinlekkasje, oftest med små volum som vanligvis skyldes detrusor/sfinkter dyssynergi
Forekomst:
Sjeldnere enn enurese, hyppigst hos jenter
Symptomer:
Hyppig, sterk vannlatningstrang mer enn 7 ganger pr. dag, små volum
Funn:
Vanligvis ingen spesifikke kliniske funn
Diagnostikk:
Urinundersøkelse bør utføres. Det kan være aktuelt å utføre ultralyd urinveier
Behandling:
Primært informasjon og atferdsendring
 1. Lie A, Gjerstad AC, Fossum V, et al. Vannlatingsforstyrrelser hos barn – en praktisk tilnærming. Tidsskr Nor Legeforen 2020, 29. januar.doi: 10.4045/tidsskr.18.0565 DOI  
 2. Austin PF, Bauer SB, Bower W, et al. The standardization of terminology of lower urinary tract function in children and adolescents: update report from the Standardization Committee of the International Children's Continence Society. J Urol 2014; 191:1863. PubMed  
 3. Gjerstad AC, Lie A, Teigen C, et al. Urininkontinens og funksjonelle blæreforstyrrelser. Generell veileder i pediatri. Norsk barnelegeforening. Sist revidert 2021. www.helsebiblioteket.no  
 4. Buckley BS, Lapitan MC; Epidemiology Committee of the Fourth International Consultation on Incontinence, Paris, 2008. Prevalence of urinary incontinence in men, women, and children--current evidence: findings of the Fourth International Consultation on Incontinence. Urology. 2010;76(2):265-270. PubMed  
 5. Burgers RE, Mugie SM, Chase J, et al. Management of functional constipation in children with lower urinary tract symptoms: report from the Standardization Committee of the International Children's Continence Society. J Urol 2013; 190:29. PubMed  
 6. Bjerklund Johansen TE. Medikamenter mot urininkontinens. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 178-9. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 7. Rittig N, Hagstroem S, Mahler B et al. Outcome of a standardized approach to childhood urinary symptoms-long-term follow-up of 720 patients. Neurourol Urodyn 2014; 33: 475–81. PMID: 23765698. PubMed  
 8. Kamperis K, Van Herzeele C, Rittig S et al. Optimizing response to desmopressin in patients with monosymptomatic nocturnal enuresis. Pediatr Nephrol 2017; 32: 217–26. PMID: 27071997. PubMed  
 9. Nepple KG,Cooper CS. Management of bladder dysfunction in children. UpToDate, last updated Oct 01, 2014 . UpToDate  
 10. Nevéus T, von Gontard A, Hoebeke P, et al. The standardization of terminology of lower urinary tract function in children and adolescents: report from the Standardisation Committee of the International Children's Continence Society. J Urol 2006; 176:314. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Arnfinn Seim, førsteamanuensis i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim