Hopp til hovedinnhold

Calvé-Legg-Perthes sykdom

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Aseptisk nekrose, osteonekrose, av caput femoris-epifysen hos barn som følge av nedsatt blodtilførsel til dette området (avaskulær nekrose)
Forekomst:
Årsinsidens i Norge er 9 per 100.000 barn under 15 år
Symptomer:
Starter ofte vagt med kortvarige, forbigående episoder med halting og lite eller ingen smerte. Episodene oppstår særlig etter belastning og fysisk anstrengelse, og tiltar over tid
Funn:
Haltende gange og økende grad av bevegelsesinnskrenkning, særlig abduksjon og innoverrotasjon
Diagnostikk:
Røntgen og MR gir diagnosen
Behandling:
Symptomatisk eller kirurgisk

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Klinisk anatomi

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Akuttfasen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Kirurgi

Annen behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Illustrasjoner

Plansjer eller tegninger

Kilder

Referanser

Internasjonale fagmedarbeidere

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo
  • Stein E Høyer, overlege barneavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø