Hopp til hovedinnhold

Femoral anteversjon

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Innebærer at aksen til collum femoris peker mer ventralt i forhold til femurs transkondylære akse enn ordinært. Også metatarsus adductus og medial tibiatorsjon kan føre til inntåing
Forekomst:
Ikke uvanlig. Debuterer vanligvis i 3-4 års alderen. Oftest bilateral og hyppigst blant jenter
Symptomer:
Inntåing
Funn:
Stående peker patella medialt. Gående peker både patella og forfoten innover
Diagnostikk:
Røntgen hofteledd
Behandling:
De fleste rotasjonsvarianter går tilbake når barnet vokser og utvikler seg
  1. Rerucha CM, Dickison C, Baird DC. Lower extremity abnormalities in children. Am Fam Physician 2017; 96; 226-33.
  2. Rosenfeld SB. Approach to the child with in-toeing. UpToDate, last updated Oct 29, 2020. UpToDate  
  3. Jones S, Khandekar S, Tolessa E. Normal variants of the lower limbs in pediatric orthopedics. Int J Clin Med. 2013;4:12–17.
  4. Rethlefsen SA, Healy BS, Wren TA, et al. Causes of intoeing gait in children with cerebral palsy. J Bone Joint Surg Am. 2006;88:2175-2180. PubMed  
  5. Mooney JF III. Lower extremity rotational and angular issues in children. Pediatr Clin North Am. 2014;61(6):1175–1183.
  6. Davids JR, Davis RB. Tibial torsion: significance and measurement. Gait Posture. 2007;26:169-171. PubMed  
  7. Davids JR, Davis RB, Jameson LC, et al. Surgical management of persistent intoeing gait due to increased internal tibial torsion in children. J Pediatr Orthop. J Pediatr Orthop. 2014;34:467-473. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim