Hopp til hovedinnhold

Forfotsadduksjon

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Adduksjon av forfoten hos nyfødte og spedbarn finnes i en fleksibel (metatarsus adductus) og rigid (metatarsus varus) form
Forekomst:
I en studie av nyfødte var insidensen av fotdeformiteter 4,2%. Av disse var 76% metatarsus adductus
Symptomer:
Inntåing hos spedbarn
Funn:
Forfotsadduksjon og inntåing. Prominent styloid prosess i 5. metatars. Sprik mellom 1. og 2. tå
Diagnostikk:
Ingen bildeundersøkelser er påkrevd
Behandling:
Over 90% retter seg opp spontant når barnet begynner å gå. Rigide tilfeller kan kreve gipsbehandling
  1. McKee-Garrett TM. Lower extremity positional deformations. UpToDate, last updated Sep 24, 2020. UpToDate  
  2. Rerucha CM, Dickison C, Baird DC. Lower Extremity Abnormalities in Children. Am Fam Physician. 2017;96(4):226-233. PubMed  
  3. Scherl SA. Common lower extremity problems in children. Pediatr Rev 2004; 25:52. PubMed  
  4. Rosenfeld SB. Approach to the child with in-toeing. UpToDate, last updated Nov 13, 2018. UpToDate  
  5. Harris E. The intoeing child: etiology, prognosis, and current treatment options. Clin Podiatr Med Surg. 2013;30(4):531-565. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Christian Wong, overlæge, ph.d., Ortopædkirurgisk afdeling, Hvidovre Hospital (Lægehåndbogen)