Hopp til hovedinnhold

Hofteleddsdysplasi (DDH)

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Forsinket forbening (modning) av acetabulum og leddhode, evt. kombinert med subluksert eller luksert leddhode. Hos nyfødte evt. kombinert med lukserbart (pos. Barlows test) eller dislosert (pos. Ortolanis test) leddhode
Forekomst:
Positiv klinisk test hos ca. 2% av nyfødte. Positiv ultralyd av hofter hos ca. 3,4% av nyfødte. Alvorlig hofteleddsdysplasi hos eldre barn i ikke screenede populasjoner: 0,1% 
Symptomer:
Ingen symptomer tidlig. Forsinket gangutvikling/halting (dvs. senoppdaget, subluksert/luksert DDH) hos små barn. Utvikling av hofteleddsartrose i ung voksen alder 
Funn:
Positiv Barlows eller Ortolanis test  i nyfødtperioden. Eldre spedbarn: redusert abduksjon/positiv adduksjonstest. Ved luksert leddhode ev. asymmetriske hudfolder på nates (uspesifikk funn)
Diagnostikk:
Ultralyd stiller diagnosen de første 4,5 månedene, senere anvendes røntgen
Behandling:
Abduksjonsbehandling; i Norge Frejkas pute fra nyfødtperioden til ca. 3 måneders alder. Ortose etter ca. 4-5 måneders alder. Operasjon i sjeldne tilfeller
 1. Yang S, Zusman N, Lieberman E, Goldstein RY. Developmental Dysplasia of the Hip. Pediatrics 2019; 143(1): pii: e20181147. pmid:30587534 PubMed  
 2. Gundersen T, Segadal J, Wiig O, et al. Nasjonalt Barnehofteregister. Årsrapport for 2021 med plan for forbedringstiltak. Bergen 01.09.2022 www.kvalitetsregistre.no  
 3. Rosendahl K, Markestad T, Lie RT. Developmental dysplasia of the hip: prevalence based on ultrasound diagnosis. Pediatr Radiol 1996;26:635-9. Pmid 8781102.
 4. Laborie LB, Markestad TJ, Davidsen H, et al. Selective ultrasound screening for developmental hip dysplasia: effect on management and late detected cases. A prospective survey during 1991-2006. Pediatr Radiol 2014;44(4):410-24. Pmid 24337789.
 5. Engesæter IØ, Lehmann T, Laborie LB, et al. Total hip replacement in young adults with hip dysplasia: age at diagnosis, previous treatment, quality of life, and validation of diagnoses reported to the Norwegian Arthroplasty Register between 1987 and 2007. Acta Orthop 2011; 82(2): 149-54. pmid:21434808 PubMed  
 6. Ortiz-Neira CL, Paolucci EO, Donnon T. A meta-analysis of common risk factors associated with the diagnosis of developmental dysplasia of the hip in newborns. Eur J Radiol 2012; 81:e344. PubMed  
 7. Shipman SA, Helfand M, Moyer VA, et al. Screening for developmental dysplasia of the hip: a systematic literature review for the US Preventive Services Task Force. Pediatrics. 2006;117:e557-e576.
 8. Wenger D, Düppe H, Nilsson JÅ, Tiderius CJ. Incidence of Late-Diagnosed Hip Dislocation After Universal Clinical Screening in Sweden. JAMA Netw Open 2019; 2: e1914779. pmid:31702798 PubMed  
 9. Shorter D, Hong T, Osborn DA. Cochrane Review: Screening programmes for developmental dysplasia of the hip in newborn infants. Evidence-based child health: a Cochrane review journal. 2013;8(1):11-54.
 10. Rosendahl K, Markestad T, Lie RT. Developmental dysplasia of the hip. A population-based comparison of ultrasound and clinical findings. Acta Pædiatr 1996;85(1):64-9. Pmid 8834982.
 11. Nytt liv og trygg barseltid for familien. Kortversjon av nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen. Helsedirektoratet 2014. IS-2086
 12. Rosendahl K, Toma P. Ultrasound in the diagnosis of developmental dysplasia of the hip in newborns. The European approach. A review of methods, accuracy and clinical validity. Eur Radiol 2007; 17(8): 1960-7. pmid:17235535 PubMed  
 13. Sand Kaastad T, Natvik T, Nordal E. Underekstremitetene. Hofteleddsluksasjon. Veileder i generell pediatri, revidert 2017. www.helsebiblioteket.no  
 14. US Preventive Services Task Force. Screening for developmental dysplasia of the hip: Recommendation statement. Pediatrics 2006;117:898-902. Shipman SA, Helfand M, Moyer VA, Yawn BP. Screening for developmental dysplasia of the hip: a systematic literature review for the US Preventive Services Task Force. Pediatrics 2006; 117: 557-76. Pediatrics  
 15. Strandberg C, Konradsen LAG, Ellitsgaard N, Glassau EN. Ultralydskanning ved diagnostik og behandling af hoftedysplasi. Ugeskr Læger 2008; 170: 235. PubMed  
 16. Woolacott NF, Puhan MA, Steurer J, Kleijnen J. Ultrasonography in screening for developmental dysplasia of the hip in newborns: systematic review. BMJ 2005; 330: 1413. British Medical Journal  
 17. Shipman SA, Helfand M, Moyer VA, Yawn BP. Screening for developmental dysplasia of the hip: a systematic literature review for the US Preventive Services Task Force. Pediatrics. 2006; 117: 557-76. PubMed  
 18. Blom HC, Heldaas O, Manoharan P, Andersen BD, Søia L. Ultralydscreening for hofteleddsdysplasi hos nyfødte og behandling med Frejkas pute. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1998-2001. PubMed  
 19. Brurås KR, Aukland SM, Markestad T, et al. Newborns with sonographically dysplastic and potentially unstable hips: 6-year follow-up of an RCT. Pediatrics. 2011 Mar;127(3):e661-6. Pmid: 21321039 PubMed  
 20. Terjesen T, Horn J. Have Changes in Treatment of Late-detected Developmental Dysplasia of the Hip During the Last Decades Led to Better Radiographic Outcome? Clin Orthop Relat Res. 2016;474(5):1189-98. PubMed  
 • Karen Rosendahl, overlege/professor, Haukeland universitetssjukehus, Universitetet i Bergen
 • Trude Gundersen, overlege, barneortopedisk avdeling, universitetssjukehus, Universitetet i Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Stein E Høyer, overlege barneavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø
 • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo