Hopp til hovedinnhold

Hofteleddsdysplasi (DDH)

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Forsinket forbening (modning) av acetabulum og leddhode, evt. kombinert med subluksert eller luksert leddhode. Hos nyfødte evt. kombinert med lukserbart (pos. Barlows test) eller dislosert (pos. Ortolanis test) leddhode
Forekomst:
Positiv klinisk test ca. 2% av nyfødte. Positiv ultralyd av hofter ca. 3,4% av nyfødte. Alvorlig hofteleddsdysplasi hos eldre barn i ikke screenede populasjoner: 0,1% 
Symptomer:
Ingen symptomer tidlig. Forsinket gangutvikling/halting (dvs. senoppdaget, subluksert/luksert DDH) hos små barn. Utvikling av hofteleddsartrose i ung voksen alder 
Funn:
Positiv Barlows eller Ortolanis test  i nyfødtperioden. Eldre spedbarn: redusert abduksjon/positiv adduksjonstest. Ved luksert leddhode ev. asymmetriske hudfolder på nates (uspesifikk funn)
Diagnostikk:
Ultralyd stiller diagnosen de første 4,5 månedene, senere anvendes røntgen
Behandling:
Abduksjons behandling; i Norge Frejkas pute fra nyfødtperioden til ca. 3 måneders alder. Ortose etter ca. 4-5 måneders alder. Operasjon i sjeldne tilfeller

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Animasjon

Pasientorganisasjoner

Illustrasjoner

Plansjer eller tegninger

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Karen Rosendahl, overlege/professor, Haukeland universitetssjukehus, Universitetet i Bergen
  • Trude Gundersen, overlege, barneortopedisk avdeling, universitetssjukehus, Universitetet i Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

  • Stein E Høyer, overlege barneavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø
  • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo