Hopp til hovedinnhold

Kraniosynostose

Sist revidert:
Sist revidert av:

Definisjon:
Kraniosynostose er en kraniedeformitet hos barn som skyldes en for tidlig lukning av en eller flere av kraniesuturene. Tilstanden kan være en del av et syndrom eller en isolert defekt
Forekomst:
Forekommer hos 1 av 1800 nyfødte barn
Symptomer:
Kraniedeformiteten oppdages i løpet av de første levemånedene
Funn:
Formen på skallen er typisk for hver av de ulike typene sutursynostoser
Diagnostikk:
Det anbefales tidlig kontakt (ved mistanke om kraniosynostose) med Craniofacialt team ved Rikshospitalet-OUS
Behandling:
Styres av eller gjennomføres ved nasjonal behandlingstjeneste
 1. Kabbani H, Raghuveer TS. Craniosynostosis. Am Fam Physician 2004; 69: 2863-70. PubMed  
 2. Senter for sjeldne diagnoser. Kraniosynostoser. Oslo universitetssykehus 2012.
 3. Sheth RD. Pediatric craniosynostosis. Medscape, last updated Dec 04, 2018.
 4. Aviv RI, Rodger E, Hall CM. Craniosynostosis. Clin Radiol 2002; 57: 93-102. PubMed  
 5. Nagy L, Demke JC. Craniofacial anomalies. Facial Plast Surg Clin North Am 2014;22: 523-48. PubMed  
 6. Governale LS. Craniosynostosis. Pediatr Neurol 2015; 53: 394-401. PubMed  
 7. Robin NH, Falk MJ, Haldeman-Enlert CR. FGFR-related craniosynostosis syndromes. In Pagon RA, Bird TD, Dolan, et al. GeneReviews, June 7, 2011. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 8. Kimonis V, Gold JA, Hoffman TL, Panchal J, Boyadjiev SA. Genetics of craniosynostosis. Semin Pediatr Neurol. 2007 Sep. 14(3):150-61.
 9. Persing J, James H, Swanson J, Kattwinkel J, for the American Academy of Pediatrics Committee on Practice and Ambulatory Medicine, Section on Plastic Surgery and Section on Neurological Surgery. Prevention and management of positional skull deformities in infants. Pediatrics 2003; 112: 199-202. Pediatrics  
 10. Panchal J, Uttchin V. Management of craniosynostosis. Plast Reconstr Surg 2003; 111: 2032-48. PubMed  
 11. Wilkie AO, Bochukova EG, Hansen RM, et al. Clinical dividends from the molecular genetic diagnosis of craniosynostosis. Am J Med Genet A 2007; 143A: 1941-9. PMID: 17621648. PubMed  
 12. Cerovac S, Neil-Dwyer JG, Rich P, Jones BM, Hayward RD. Are routine preoperative CT scans necessary in the management of single suture craniosynostosis? Br J Neurosurg 2002; 16: 348-54. PubMed  
 13. Kim HJ, Roh HG, Lee IW. Craniosynostosis: updates in radiologic diagnosis. J Korean Neurosurg Soc. 2016. 59(3):219-226. PMID: 27226852. PubMed  
 14. Jimenez DF, Barone CM. Multiple-suture nonsyndromic craniosynostosis: early and effective management using endoscopic techniques. J Neurosurg Pediatr. 2010 Mar. 5(3):223-31.
 15. Jimenez DF, Barone CM, Cartwright CC, Baker L. Early management of craniosynostosis using endoscopic-assisted strip craniectomies and cranial orthotic molding therapy. Pediatrics 2002; 110: 97-104. Pediatrics  
 16. Keshavarzi S, Hayden MG, Ben-Haim S, Meltzer HS, Cohen SR, Levy ML. Variations of endoscopic and open repair of metopic craniosynostosis. J Craniofac Surg. 2009 Sep. 20(5):1439-44.
 17. Knight SJ, Anderson VA, Spencer-Smith MM, Da Costa AC. Neurodevelopmental outcomes in infants and children with single-suture craniosynostosis: a systematic review. Dev Neuropsychol. 2014. 39(3):159-86.
 18. Maliepaard M, Mathijssen IM, Oosterlaan J, Okkerse JM. Intellectual, behavioral, and emotional functioning in children with syndromic craniosynostosis. Pediatrics. 2014 Jun. 133(6):e1608-15.
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

 • Carl Johan Tiderius, docent och överläkare, Barnortopediska enheten, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus (Medibas)
 • Kim Kristensen, overlæge, dr.med., Børneafdelingen, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)