Hopp til hovedinnhold

Posisjonell hodeskjevhet

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En hodeskjevhet som oppstår i spedbarnsalderen som følge av at barnet foretrekker en bestemt hodeposisjon når det ligger
Forekomst:
Tilstanden forekommer hos 1 av 60 nyfødte barn
Symptomer:
Asymptomatisk tilstand
Funn:
Fremskutt panne på den siden der bakhodet er avflatet, tyder på posisjonell hodeskjevhet
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelse kan være røntgen eller CT caput
Behandling:
Ved milde former er det tilstrekkelig å sørge for at barnet ikke blir liggende med hodet til samme side hele tiden
 1. Jung BK, Yun IS. Diagnosis and treatment of positional plagiocephaly. Arch Craniofac Surg. 2020 Apr;21(2):80-86. Epub 2020 Apr 20. PMID: 32380806. PubMed  
 2. Oh AK, Hoy EA, Rogers GF. Predictors of severity in deformational plagiocephaly. J Craniofac Surg. 2009;20:1629-1630. PubMed  
 3. Mawji A, Vollman AR, Hatfield J, et al. The incidence of positional plagiocephaly: a cohort study. Pediatrics 2013; 132:298. Pediatrics  
 4. Steinmann LC, Struthers SE. Nonsynostotic deformational plagiocephaly: understand, screen, and intervene. Medscape, June 17, 2014.
 5. Knudsen B, Christensen K, Baagøe S, et al. Lejringsbetingede skæve hoveder hos spædbørn kan forebygges. Ugeskr Læger 2011; 173: 644. Ugeskrift for Læger  
 6. Looman WS, Flannery AB. Evidence-based care of the child with deformational plagiocephaly, Part I: assessment and diagnosis. J Pediatr Health Care. 2012;26:242-250. PubMed  
 7. Laughlin J, Luerssen TG, Dias MS; Committee on Practice and Ambulatory Medicine, Section on Neurological Surgery. Prevention and management of positional skull deformities in infants. Pediatrics. 2011;128:1236-1241. PubMed  
 8. Saeed NR, Wall SA, Dhariwal DK. Management of positional plagiocephaly. Arch Dis Child 2008; 93:82. PubMed  
 9. Singh A, Wacogne I. What is the role of helmet therapy in positional plagiocephaly? Arch Dis Child 2008; 93:807. PubMed  
 10. Hutchison BL, Hutchison LA, Thompson JM, Mitchell EA. Plagiocephaly and brachycephaly in the first two years of life: a prospective cohort study. Pediatrics 2004; 114:970. Pediatrics  
 11. Bialocerkowski AE, Vladusic SL, Wei NC. Prevalence, risk factors, and natural history of positional plagiocephaly: a systematic review. Dev Med Child Neurol 2008; 50: 577-86. PubMed  
 12. Miller RI, Clarren SK. Long-term developmental outcomes in patients with deformational plagiocephaly. Pediatrics 2000; 105: 26. Pediatrics  
 • Claus Klingenberg, overlege, Barne- og ungdomsklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø