Hopp til hovedinnhold

Skoliose

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er en sidedeviasjon av kolumna, en krumning i frontalplanet
Forekomst:
0,5-3% av alle barn og ungdommer har strukturell skoliose, men bare en tidel av disse trenger behandling
Symptomer:
Barn med strukturell skoliose har som regel ikke mer ryggsmerter enn sine jevnaldrende. Tilstanden oppdages ofte av foreldrene eller ved screening
Funn:
Det sentrale kliniske funn er at i foroverbøyd stilling vil en strukturell skoliose fremtre som ribbeprominens (gibbus)
Diagnostikk:
Radiologisk foreligger skoliose når en lateral kurve i ryggsøylen er større enn 10° målt ved Cobbs metode ved stående røntgen
Behandling:
Alternativene er observasjon, korsett eller kirurgi. Indikasjon for behandling vurderes ut fra kurvens vinkel og gjenværende vekstpotensiale
 • Nasjonal behandlingstjeneste for barneskoliose. Oslo universitetssykehus HF, Seksjon for ryggdeformiteter Rikshospitalet, nettsted 
 • Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling for ikke maligne rygglidelser hos barn, Oslo universitetssykehus HF, nettsted 
 1. Hresko T. Idiopathic Scoliosis in Adolescents. N Engl J Med 2013; 368: 834-412. New England Journal of Medicine  
 2. Horne JP, Flannery R, Usman S. Adolescent idiopathic scoliosis: diagnosis and management. Am Fam Physician. 2014 Feb 1;89(3):193-198. PubMed  
 3. Ilgenfritz RM, Weinstein SL. Scoliosis. BestPractice, last reviewed February 2018. bestpractice.bmj.com  
 4. Parent S, Newton PO, Wenger DR. Adolescent idiopathic scoliosis: etiology, anatomy, natural history, and bracing. Instr Course Lect 2005;54:529-536. PubMed  
 5. Smith JR, Sciubba DM, Samdani AF. Scoliosis: a straightforward approach to diagnosis and management. JAAPA. 2008;21(11):40–45.
 6. Tan KJ, Moe MM, Vaithinathan R, Wong HK. Curve progression in idiopathic scoliosis: follow-up study to skeletal maturity. Spine (Phila Pa 1976). 2009;34(7):697–700.
 7. Harrop JS, Birknes J, Shaffrey CI. Noninvasive measurement and screening techniques for spinal deformities. Neurosurgery 2008;63(3 suppl):46-53.
 8. Tønseth KA, Wever DJ. Korsettbehandling ved idiopatisk skoliose. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 170-2. PubMed  
 9. Glassman SD, Carreon LY, Shaffrey CI, et al. The costs and benefits of nonoperative management for adult scoliosis. Spine (Phila Pa 1976). 2010;35(5):578–582.
 10. Negrini S, Minozzi S, Bettany-Saltikov J, et al. Braces for idiopathic scoliosis in adolescents. Spine 2010; 35: 1285-93. PubMed  
 11. Bettany-Saltikov J, Weiss HR, Chockalingam N, et al. Surgical versus non-surgical interventions in people with adolescent idiopathic scoliosis. Cochrane Database Syst Rev. 2015;4:CD010663. DOI: 10.1002/14651858.CD010663.pub2 DOI  
 12. Sponseller PD. Bracing for adolescent idiopathic scoliosis in practice today. J Pediatr Orthop 2011;31:S53-S60.
 13. Weinstein SL, Dolan LA, Wright JG, et al. Effects of bracing in adolescents with idiopathic scoliosis. N Engl J Med 2013; 369:1512-21, 2013. DOI: 10.1056/NEJMoa1307337 DOI  
 14. Bettany-Saltikov J, Weiss HR, Chockalingam N, et al. Surgical versus non-surgical interventions in people with adolescent idiopathic scoliosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD010663. DOI: 10.1002/14651858.CD010663.pub2 DOI  
 15. Smith JS, Shaffrey CI, Berven S, et al, for the Spinal Deformity Study Group. Improvement of back pain with operative and nonoperative treatment in adults with scoliosis. Neurosurgery 2009; 65: 86-94. PubMed  
 16. Dabke HV, Mehta J, Jones A, Ahuja S, Howse J, Davis PR. Should patients with scoliosis be kept on a waiting list - 42nd Annual meeting of the Scoliosis Research Society, Edinburgh, UK, Sept 5-8, 2007: 46 (abstr).
 17. Ann H, Kreder HJ, Mahomed N, Wright JG. Adolescent idiopathic scoliosis WAITing Time (AWAIT) study: detrimental effects of surgical wait times in a publicly funded health care system. 42nd Annual meeting of the Scoliosis Research Society, Edinburgh, UK, Sept 5-8, 2007: 45 (abstr).
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Marite Rygg, førsteamanuensis/overlege, Barneavdelingen, IKM, Universitetet i Tromsø/ Regionsykehuset i Tromsø
 • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo