Hopp til hovedinnhold

Tibiatorsjon

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Rotasjonsvarianter av tibia, medial eller lateral tibiarotasjon, er normale utviklingsforstyrrelser hos barn
Forekomst:
Er blant de vanligste årsaker til inntåing (medial rotasjon) og uttåing (lateral rotasjon)
Symptomer:
Inntåing eller uttåing uten noe besvær
Funn:
Inntåing eller uttåing, men der patella står i riktig posisjon rett frem
Diagnostikk:
Bildeundersøkelser er ikke nødvendige
Behandling:
Hos de aller fleste skjer en spontan korreksjon av feilstillingen. Bare et fåtall trenger operasjon, oftere ved lateral enn medial tibiarotasjon
  1. Rerucha CM, Dickison C, Baird DC. Lower Extremity Abnormalities in Children. Am Fam Physician. 2017;96(4):226-233. PubMed  
  2. Mooney JF. Lower extremity rotational and angular issues in children. Pediatr Clin North Am. 2014;61(6):1175-1183. PubMed  
  3. Harris E. The intoeing child: etiology, prognosis, and current treatment options. Clin Podiatr Med Surg 2013; 30: 531-65. PubMed  
  4. Smith BG. Lower extremity disorders in children and adolescents. Pediatrics in Review 2009; 30: 287-293. PubMed  
  5. Rosenfeld SB. Approach to the child with out-toeing. UpToDate, last updated Apr 10, 2018. UpToDate  
  6. MvKee-Garett TM. Lower extremity positional deformations. UpToDate, last updated Feb 6, 2013. UpToDate  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

  • Carl Johan Tiderius, docent och överläkare, Barnortopediska enheten, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus (Medibas)
  • Christian Wong, overlæge, ph.d., Ortopædkirurgisk afdeling, Hvidovre Hospital (Lægehåndbogen)