Hopp til hovedinnhold

Barnemishandling og omsorgssvikt

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Barnemishandling omfatter fysisk vold, psykisk vold og seksuelle overgrep. Fravær av handlinger, i form av fysisk og emosjonell neglisjering og omsorgssvikt er også barnemishandling.
Forekomst:
Resultater av spørreundersøkelser blant elever i ungdomsskolen og videregående skole viser at omtrent fem prosent opplever alvorlig og gjentatt vold ila. oppveksten, og ca. én av tolv har opplevd omsorgssvikt.
Symptomer:
Kan være tegn på fysisk skade (blåmerker, brudd), posttraumatiske stressreaksjoner, endret atferd eller at barnet betror seg til en venn eller en voksen.
Funn:
Avhenger av type mishandling/omsorgssvikt.
Diagnostikk:
Grundig sykehistorie og undersøkelse. Aktuelle funn må dokumenteres. Avklar om det kan foreligge medisinske tilstander som kan forklare funn. Supplerende undersøkelse inkludert radiologiske undersøkelser for å avdekke eldre eller skjulte skader.
Behandling:
Målet med behandlingen er å stanse mishandling/omsorgssvikt og tilby hjelp til å bearbeide gjennomgåtte traumer.
 1. Suniega EA, Krenek L, Stewart G. Child Abuse: Approach and Management. Am Fam Physician. 2022;105(5):521-528. PubMed  
 2. Dyb G, Flekke K. Barnemishandling. Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening. Veileder i BUP. Publisert 28. mars 2019. legeforeningen.no  
 3. Norges offentlige utredninger (NOU) 2017:12. Svikt og svik. Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 13. november 2015. Avgitt til Barne- og likestillingsdepartementet 22. juni 2017. legehandboka.no  
 4. Dubowitz H, Bennett S. Physical abuse and neglect of children. Lancet 2007; 369: 1891-99. pmid: 17544770 PubMed  
 5. Mossige S, Stefansen K. Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007–2015. NOVA-rapport [357]. Utgitt 2016. ISBN (elektronisk utgave) 978-82-7894-583-4. fagarkivet.oslomet.no  
 6. Hafstad G.S. & Marie Augusti E-M. (2019). Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten. En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og truamatisk stress. (Rapport 4/2019) www.nkvts.no  
 7. Myhre M, Thoresen S, Hjemdal OK. Vold og voldtekt i oppveksten. En nasjonal intervjuundersøkelse av 16- og 17-åringer. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress A/S. Rapport nr 1/2015. www.nkvts.no  
 8. Svedin G, Wadsby M and Sydsjo G. Mental health, behaviour problems and incidence of child abuse at the age of 16 years. A prospective longitudinal study of children born at psychosocial risk. Eur Child Adolesc Psychiatry 2005; 14: 386-96. pmid: 16254768 PubMed  
 9. Kendall-Tackett K, Lyon T, Taliaferro G and Little L. Why child maltreatment researchers should include children's disability status in their maltreatment studies. Child Abuse Negl 2005; 29: 147-51. pmid: 15734180 PubMed  
 10. Cohen JA, Kelleher KJ, Mannarino AP. Identifying, treating, and referring traumatized children: the role of pediatric providers. Arch Pediatr Adolesc Med 2008; 162: 447-52. pmid:18458191 PubMed  
 11. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Child maltreatment: when to suspect maltreatment in under 18s. Clinical guideline [CG89]. Last updated 09 October 2017 www.nice.org.uk  
 12. American Academy of Pediatrics. Commitee on Child Abuse and Neglect, Evaluation of suspected child physical abuse. Pediatrics 2007; 119: 1232-1241. pmid: 17545397 PubMed  
 13. Kassam-Adams N, Marsac ML, Hildenbrand A, Winston F.. Posttraumatic stress following pediatric injury: update on diagnosis, risk factors, and intervention. JAMA Pediatr 2013; 167: 1158-65. pmid:24100470 PubMed  
 14. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner. Siden besøkt 20.07.2022. voldsveileder.nkvts.no  
 15. Bennett CE, Christian CW. Clinical evaluation and management of children with suspected physical abuse. Pediatr Radiol. 2021 May;51(6):853-860. doi: 10.1007/s00247-020-04864-1. Epub 2021 May 17. PMID: 33999229. PubMed  
 16. Maguire S, Mann MK, Sibert J, Kemp A. Are there patterns of bruising in childhood which are diagnostic or suggestive of abuse? A systematic review. Arch Dis Child 2005; 90: 182-6. pmid:15665178 PubMed  
 17. Vinchon M, de Foort-Dhellemmes S, Desurmont M, Delestret I. Confessed abuse versus witnessed accidents in infants: comparison of clinical, radiological, and ophthalmological data in corroborated cases. Childs Nerv Syst. 2010 May;26(5):637-45. Epub 2009 Nov 28. PMID: 19946688. PubMed  
 18. Edwards GA, Maguire SA, Gaither JR, John M. Leventhal JM. What Do Confessions Reveal about Abusive Head Trauma? A Systematic Review. Child Abuse Review vol. 29, issue 3, p. 253-268 (2020)
 19. Section on Radiology, American Academy of Pediatrics. Diagnostic imaging of child abuse. Pediatrics 2009; 123: 1430. PMID: 19403511 PubMed  
 20. Blaasvær N, Nøkleby H, Johansen S, Berg RC. Effekt av tiltak for risikofamilier med barn 0-6 år. Rapport fra Kunnskapssenteret nr.27−2015. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2015.
 • Synne Øien Stensland, dr.med. og spesialist i barnesykdommer, forsker II ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Oslo universitetssykehus ved Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI)
 • Mia Cathrine Myhre, spesialist i barnesykdommer, overlege ved Barneklinikken, Oslo universitetssykehus og forsker II ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Tidligere fagmedarbeidere

 • Arne K. Myhre, pediater, St. Olavs Hospital