Hopp til hovedinnhold

Shaken baby-syndrom, filleristet spedbarn

Sist revidert:
Sist revidert av:

  1. Christian CW, Block R. Abusive head trauma in infants and children. Pediatrics 2009;123:1409–11
  2. Wester K. Har et «filleristet spedbarn» alltid vært filleristet?. Tidsskr Nor Legeforen, utgave 15, 2. oktober 2018 . doi:10.4045/tidsskr.18.0583 DOI  
  3. Bennett CE, Christian CW. Clinical evaluation and management of children with suspected physical abuse. Pediatr Radiol. 2021 May;51(6):853-860. doi: 10.1007/s00247-020-04864-1. Epub 2021 May 17. PMID: 33999229. PubMed  
  4. Vinchon M, de Foort-Dhellemmes S, Desurmont M, Delestret I. Confessed abuse versus witnessed accidents in infants: comparison of clinical, radiological, and ophthalmological data in corroborated cases. Childs Nerv Syst. 2010 May;26(5):637-45. Epub 2009 Nov 28. PMID: 19946688. PubMed  
  5. Edwards GA, Maguire SA, Gaither JR, John M. Leventhal JM. What Do Confessions Reveal about Abusive Head Trauma? A Systematic Review. Child Abuse Review vol. 29, issue 3, p. 253-268 (2020) onlinelibrary.wiley.com  
  • Mia Cathrine Myhre, spesialist i barnesykdommer, overlege ved Barneklinikken, Oslo universitetssykehus og forsker II ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)