Hopp til hovedinnhold

Multiorgan inflammatorisk syndrom hos barn (MIS-C)

Sist oppdatert: Publisert:
Sist revidert av:


Definisjon:
 Multiorgan inflammatorisk syndrom hos barn og unge med positiv test for aktuell eller gjennomgått SARS-CoV-2-smitte
Forekomst:
 Sjelden. I USA under koronapandemien 2 per 100 000 under 21 år
Symptomer:
 Feber mer enn 3 dager og abdominalsymptomer hos nær 100%. To eller flere organsystemer involvert, høy andel med sjokk, respirasjonsbesvær og behov for intensivbehandling
Funn:
 Feber, magesmerter, takypne, ev. utslett, konjunktivitt, tegn til kardial skade,  svekket allmenntilistand
Diagnostikk:
 Feber, påvisning av multiorgansykdom, økte inflammasjonsmarkører og tegn til økt koagulasjon, og positiv PCR eller serologi for SARS-CoV-2-infeksjon
Behandling:
 Intensivbehandling, ev. ventilasjonsstøtte. IVIG og acetylsalisylsyre til alle som også tilfredsstiller Kawasaki-kriteriene
 1. Godfred-Cato S, Bryant B, Leung J, et al. COVID-19–Associated Multisystem Inflammatory Syndrome in Children — United States, March–July 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. ePub: 7 August 2020. doi: 10.15585/mmwr.mm6932e2 DOI  
 2. Morris SB, Schwartz NG, Patel P, et al. Case Series of Multisystem Inflammatory Syndrome in Adults Associated with SARS-CoV-2 Infection — United Kingdom and United States, March–August 2020. MMWR 2020. doi:10.15585/mmwr.mm6940e1external icon
 3. Riphagen S, Gomez X, Gonzalez-Martinez C, Wilkinson N, Theocharis P. Hyperinflammatory shock in children during COVID-19 pandemic. Lancet 2020;395:1607–8. PMID: 32386565 PubMed  
 4. Whittaker E, Bamford A, Kenny J, et al.; PIMS-TS Study Group and EUCLIDS and PERFORM Consortia. Clinical characteristics of 58 children with a pediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with SARS-CoV-2. JAMA 2020;324:259–69. PMID: 32511692 PubMed  
 5. Belhadjer Z, Méot M, Bajolle F, et al. Acute heart failure in multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) in the context of global SARS-CoV-2 pandemic. Circulation 2020. E-pub May 17, 2020
 6. Verdoni L, Mazza A, Gervasoni A, et al. An outbreak of severe Kawasaki-like disease at the Italian epicentre of the SARS-CoV-2 epidemic: an observational cohort study. Lancet 2020;395:1771–8. PMID: 32410760 PubMed  
 7. Dufort EM, Koumans EH, Chow EJ, et al.; New York State and CDC Multisystem Inflammatory Syndrome in Children Investigation Team. Multisystem inflammatory syndrome in children in New York State. N Engl J Med 2020;383:347–58. PMID: 32598830 PubMed  
 8. Toubiana J, Poirault C, Corsia A, et al. Outbreak of Kawasaki disease in children during COVID-19 pandemic in Paris, France: prospective observational study. BMJ 2020;369:m2094. PMID: 32493739 PubMed  
 9. Feldstein LR, Rose EB, Horwitz SM, et al.; Overcoming COVID-19 investigators and the CDC COVID-19 Response Team. Multisystem inflammatory syndrome in U.S. children and adolescents. N Engl J Med 2020;383:334–46. PMID: 32598831 PubMed  
 10. Sorg AL, Siedler A, Hufnagel M, et al. SARS-CoV-2 variants and the risk of pediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with SARS-CoV-2 among children in Germany. Infection 2022. pmid:36048361 PubMed  
 11. Rojahn AE, Gammelsrud KW, Brunvand LI, et al. Multiorgan inflammatorisk syndrom assosiert med sars-CoV-2 hos et barn. Tidsskr Nor Legeforen 2020. doi:10.4045/tidsskr.20.0485 DOI  
 12. Belay ED, Abrams J, Oster ME, et al. Trends in Geographic and Temporal Distribution of US Children With Multisystem Inflammatory Syndrome During the COVID-19 Pandemic. JAMA Pediatrics 2021. doi:10.1001/jamapediatrics.2021.0630 DOI  
 13. Carter MJ, Fish M, Jennings A, et al. Peripheral immunophenotypes in children with multisystem inflammatory syndrome associated with SARS-CoV-2 infection. Nat Med 2020. PMID: 32812012 PubMed  
 14. Holm M, Espenhain L, Glenthøj J, et al. Risk and Phenotype of Multisystem Inflammatory Syndrome in Vaccinated and Unvaccinated Danish Children Before and During the Omicron Wave. JAMA Pediatr 2022. pmid:35675054 PubMed  
 15. Feldstein LR, Tenforde MW, Friedman KG, et al. Characteristics and Outcomes of US Children and Adolescents With Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) Compared With Severe Acute COVID-19. JAMA 2021; 325: 1074-87. pmid:33625505 PubMed  
 16. Carlin R, Fischer AM, Pitkowsky Z, et al. Discriminating MIS-C Requiring Treatment from Common Febrile Conditions in Outpatient Settings. J Pediatr 2020. pmid:33065115 PubMed  
 17. Valverde I, Singh Y, Sanchez-de-Toledo J, et al. Acute cardiovascular manifestations in 286 children with multisystem inflammatory syndrome associated with COVID-19 infection in Europe. Circulation 2020. PMID: 33166189 PubMed  
 18. Ouldali N, Toubiana J, Antona D, et al. Association of Intravenous Immunoglobulins Plus Methylprednisolone vs Immunoglobulins Alone With Course of Fever in Multisystem Inflammatory Syndrome in Children. JAMA 2021. pmid:33523115 PubMed  
 19. McArdle AJ, Vito O, Patel H, Seaby EG, Shah P, Wilson C, Broderick C, Nijman R, Tremoulet AH, Munblit D, Ulloa-Gutierrez R, Carter MJ, De T, Hoggart C, Whittaker E, Herberg JA, Kaforou M, Cunnington AJ, Levin M; BATS Consortium. Treatment of Multisystem Inflammatory Syndrome in Children. N Engl J Med. 2021 Jul 1;385(1):11-22. Epub 2021 Jun 16. PMID: 34133854 PubMed  
 20. Welzel T, Atkinson A, Schöbi N, et al. Methylprednisolone versus intravenous immunoglobulins in children with paediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with SARS-CoV-2 (PIMS-TS): an open-label, multicentre, randomised trial. Lancet Child Adolesc Health 2023; 7: 238-248. pmid:36746174 PubMed  
 21. Davies P, du Pré P, Lillie J, Kanthimathinathan HK. One-Year Outcomes of Critical Care Patients Post–COVID-19 Multisystem Inflammatory Syndrome in Children. JAMA Pediatr. Published online August 30, 2021. PMID: 34459875 PubMed  
 22. Penner J, Abdel-Mannan O, Grant K, et al. 6-month multidisciplinary follow-up and outcomes of patients with paediatric inflammatory multisystem syndrome (PIMS-TS) at a UK tertiary paediatric hospital: a retrospective cohort study. Lancet Child Adolesc Health 2021; 5: 473-82. pmid:34043958 PubMed  
 23. Farooqi KM, Chan A, Weller RJ, et al. Longitudinal Outcomes for Multisystem Inflammatory Syndrome in Children. Pediatrics 2021. pmid:34266903 PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL