Hopp til hovedinnhold

Henoch-Schønleins purpura

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Vaskulitt som affiserer små blodårer i hud, tarm, ledd og nyrer. Ingen klar etiologi, men infeksjon, medikament eller andre miljøfaktorer synes å virke utløsende.
Forekomst:
Rammer ca. 15/100.000 årlig. Barn i alderen 4-6 år er mest utsatt, og det er en liten overvekt blant gutter
Symptomer:
Symptomene er ofte forutgått av en luftveisinfeksjon, og kan oppstå gradvis eller brått. Typisk er papler som utvikles til petekkier, magesmerter, leddsmerter og glomerulonefritt.
Funn:
Undersøkelse viser petekkier på ekstremiteter, nates og perigenitalt. Hevelse i ledd forekommer
Diagnostikk:
Klinisk diagnose. Serum-IgA og -IgM er forhøyet hos 50%. Nesten halvparten utvikler hematuri og/eller proteinuri
Behandling:
Behandlingen tar sikte på symptomlindring, sykdommen klinger som regel av i løpet av 4 uker. Mindre enn 1% får kronisk nyresvikt
 1. Søreide K, Ansorge C, Øgreid P. Skrotal smerte og Henoch-Schönleins purpura. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 335-6. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 2. Roberts PF, Waller TA, Brinker TM, et al. Henoch-Schonlein purpura: a review article. South Med J. 2007;100:821-824. PubMed  
 3. Ozen S, Pistorio A, Iusan SM, et al; Paediatric Rheumatology International Trials Organisation (PRINTO). EULAR/PRINTO/PRES criteria for Henoch-Schönlein purpura, childhood polyarteritis nodosa, childhood Wegener granulomatosis and childhood Takayasu arteritis: Ankara 2008. Part II: final classification criteria. Ann Rheum Dis 2010;69:798-806. PubMed  
 4. Saulsbury FT. Clinical update: Henoch-Schönlein purpura. Lancet 2007; 369: 976-8. PubMed  
 5. Trapani S, Micheli A, Grisolia F, et al. Henoch-Schonlein purpura in childhood: epidemiological and clinical analysis of 150 cases over a 5-year period and review of literature. Semin Arthritis Rheum 2005; 35: 143-53. PubMed  
 6. Gardner-Medwin JM, Dolezalova P, Cummins C, Southwood T. Incidence of Henoch-Schönlein purpura, Kawasaki disease, and rare vasculitides in children of different ethnic origins. Lancet 2002; 360: 1197 - 202. PubMed  
 7. Gedalia A. Henoch-Schönlein purpura. Curr Rheumatol Rep 2004; 6: 195-202. PubMed  
 8. Reamy BV, Williams PM, Lindsay TJ. Henoch-Schönlein purpura. Am Fam Physician 2009; 80: 697-704. American Family Physician  
 9. Masuda M, Nakanishi K, Yoshizawa N, Iijima K, Yoshikawa N. Group A streptococcal antigen in the glomeruli of children with Henoch-Schönlein nephritis. Am J Kidney Dis 2003; 41: 366-70. PubMed  
 10. Roberts PF. Henoch-Schonlein purpura. BestPractice, last updated April 16, 2014.
 11. Ben-Sira L, Laor T. Severe scrotal pain in boys with Henoch-Schönlein purpura: incidence and sonography. Pediatr Radiol 2000; 30: 125 - 8. PubMed  
 12. Ioannides AS, Turnock R. An audit of the management of the acute scrotum in children with Henoch-Schonlein purpura. J R Coll Surg Edinb 2001; 46: 98 - 9. PubMed  
 13. Narchi H. Risk of long term renal impairment and duration of follow up recommended for Henoch-Schönlein purpura with normal or minimal urinary findings: a systematic review. Arch Dis Child 2005; 90: 916-20. PMID: 15871983 PubMed  
 14. Kellerman PS. Henoch-Schönlein purpura in adults. Am J Kidney Dis 2006; 48: 1009-16. PubMed  
 15. Shin JI, Park JM, Shin YH, Hwang DH, Kim JH, Lee JS. Predictive factors for nephritis, relapse, and significant proteinuria in childhood Henoch-Schönlein purpura. Scand J Rheumatol 2006; 35: 56-60. PubMed  
 16. Coppo R, Andrulli S, Amore A, et al. Predictors of outcome in Henoch-Schönlein nephritis in children and adults. Am J Kidney Dis 2006; 47: 993-1003. PubMed  
 17. Norsk barnelegeforening. Henoch-Schönleins purpura (HSP). Akuttveileder i pediatri. Sist revidert 2012. Siden lest 11.02.2019. www.helsebiblioteket.no  
 18. Haroon M. Should children with Henoch-Schonlein purpura and abdominal pain be treated with steroids? Arch Dis Child 2005;90:1196-1198. PubMed  
 19. Ronkainen J, Ala-Houhala M, Huttunen NP, et al. Outcome of Henoch-Schoenlein nephritis with nephrotic-range proteinuria. Clin Nephrol 2003; 60: 80-4. PubMed  
 20. Ronkainen J, Koskimies O, Ala-Houhala M, et al. Early prednisone therapy in Henoch-Schonlein purpura: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Pediatr 2006; 149: 241-7. PubMed  
 21. Weiss PF, Feinstein JA, Luan X, Burnham JM, Feudtner C. Effects of corticosteroid on Henoch-Schönlein purpura: a systematic review. Pediatrics 2007; 120: 1079-87. Pediatrics  
 22. Zaffanello M, Brugnara M, Franchini M. Therapy for children with Henoch-Schönlein purpura nephritis: a systematic review. ScientificWorldJournal 2007; 7 :20-30.
 23. Chartapisak W, Opastiraku S, Willis NS, Craig JC, Hodson EM. Prevention and treatment of renal disease in Henoch-Schönlein purpura: a systematic review. Arch Dis Child 2009; 94: 132-7. PubMed  
 24. Calvo-Rio V, Lociera J, Mata C, et al. Henoch-Schönlein purpura in northern Spain: clinical spectrum of the disease in 417 patients from a single center. Medicine (Baltimore) 2014; 93: 106-13. pmid:24646467 PubMed  
 25. Narchi H. Risk of long-term renal impairment and duration of follow up recommended for Henoch-Schönlein purpura with normal or minimal urinary findings: a systematic review. Arch Dis Child 2005; 90: 916-20. PubMed  
 26. Sano H, Izumida M, Shimizu H, Ogawa Y. Risk factors of renal involvement and significant proteinuria in Henoch-Schonlein purpura. Eur J Pediatr 2002; 161: 196 - 201. PubMed  
 27. Ronkainen J, Nuutinen M, Koskimies O. The adult kidney 24 years after childhood Henoch-Schonlein purpura: a retrospective cohort study. Lancet 2002; 369: 666 - 70. PubMed  
 28. Narchi H. Risk of long term renal impairment and duration of follow up recommended for Henoch-Schonlein purpura with normal or minimal urinary findings: a systematic review. Arch Dis Child 2005; 90: 916-20. PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Roald Bolle, overlege og 1. amanuensis, barneavdelingen, Regionsykehuset og Universitetet i Tromsø