Hopp til hovedinnhold

Jernmangelanemi hos barn

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Lav blodprosent på grunn av jernmangel. Prematuritet, lavt jerninntak, høyt jernbehov under vekst, Meckels divertikkel eller inflammatorisk tarmsykdom disponerer
Forekomst:
Vanligste årsak til anemi hos barn
Symptomer:
Bleikhet, slapphet, nedsatt fysisk prestasjonsevne, irritabilitet
Funn:
Ev. avflating av vekstkurve, blek hud og slimhinner. Dyspnè, takykardi og forstørret hjerte ved alvorlig anemi
Diagnostikk:
Hb, ferritin, MCV, ev. ytterligere tester
Behandling:
Jernsubstitusjon
 1. Jullien S. Screening of iron deficiency anaemia in early childhood. BMC Pediatr. 2021 Sep 8;21(Suppl 1):337. doi: 10.1186/s12887-021-02725-w. PMID: 34496786 PubMed  
 2. Hay G, Sandstad B, Whitelaw A, Borch-Iohnsen B. Iron status in a group of Norwegian children aged 6-24 months. Acta Paediatr 2004; 95: 592-8. PubMed  
 3. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Anne-Lise Bjørke Monsen: Hemoglobin, B. Publisert 14.06.2022. V 4.2. www.brukerhandboken.no  
 4. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. MCV/MCH/MCHC/RDW, B. Dato publisert: 15.11.2021. V 2.2. www.brukerhandboken.no  
 5. Gallagher PG. The neonatal erythrocyte and its disorders. In: Nathan and Oski's Hematology and Oncology of Infancy and Childhood, 8th ed, Orkin SH, Fisher DE, Look T, Lux SE, Ginsburg D, Nathan DG (Eds), WB Saunders, Philadelphia 2015. p.52
 6. DeBenoist, B, McLean, E, Egli, I, et al. Worldwide prevalence of anemia 1993-2005: WHO global database on anemia. World Health Organization, Geneva, 2008. Available at: http://www.who.int/vmnis/anaemia/prevalence/en/ (Accessed on July 11, 2017)
 7. Norsk barnelegeforening. Anemier. I Generell veileder i pediatri. Revidert 2018. Siden lest 07.07.2022. www.helsebiblioteket.no  
 8. Baker RD, Greer FR. Diagnosis and Prevention of Iron Deficiency and Iron-Deficiency Anemia in Infants and Young Children (0 - 3 Years of Age). Pediatrics. 2010;126:1040 PubMed  
 9. Mateos ME, De-la-Cruz J, López-Laso E, et al. Reticulocyte hemoglobin content for the diagnosis of iron deficiency. J Pediatric Hematol Oncol. 2008;30:539 PubMed  
 10. Ullrich C, Wu A, Armsby C, et al. Screening healthy infants for iron deficiency using reticulocyte hemoglobin content. JAMA 2005; 294: 924-30. Journal of the American Medical Association  
 11. Norsk legemiddelhåndbok. L4.1.1.3 Jern III-verdig til parenteral administrasjon. Sist oppdatert 22.06.2021. Siden lest 11.1.2023. www.legemiddelhandboka.no  
 12. Pivina L, Semenova Y, Doşa MD, Dauletyarova M, Bjørklund G. Iron Deficiency, Cognitive Functions, and Neurobehavioral Disorders in Children. J Mol Neurosci. 2019 May;68(1):1-10. doi: 10.1007/s12031-019-01276-1. Epub 2019 Feb 18. PMID: 30778834 PubMed  
 13. Wang M. Iron deficiency and other types of anemia in infants and children. Am Fam Physician. 2016 Feb 15;93(4):270-278.
 14. Ziegler EE, Nelson SE, Jeter JM. Iron stores of breastfed infants during the first year of life. Nutrients. 2014 May 21;6(5):2023-34. doi: 10.3390/nu6052023. PMID: 24853888 PubMed  
 15. Åsberg AE, Mikkelsen G, Aune MW, Åsberg A. Empty iron stores in children and young adults--the diagnostic accuracy of MCV, MCH, and MCHC. Int J Lab Hematol. 2014 Feb;36(1):98-104. doi: 10.1111/ijlh.12132. Epub 2013 Aug 14. PMID: 23941574 PubMed  
 16. Gunnarsson BS, Thorsdottir I, Palsson G. Iron status in 2-year-old Icelandic children and associations with dietary intake and growth. Eur J Clin Nutr. 2004 Jun;58(6):901-6. doi: 10.1038/sj.ejcn.1601910. PMID: 15164111 PubMed  
 • Anne-Lise Bjørke Monsen, overlege Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi, Sykehuset Innlandet; Laboratorium medisinsk biokjemi og blodbank, Helse Førde; Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi, Haukeland universitetssjukehus, Bergen
 • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL, Trondheim