Hopp til hovedinnhold

Jernmangelanemi hos barn

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Lav blodprosent på grunn av jernmangel. Prematuritet, lavt jerninntak, høyt jernbehov under vekst, Meckels divertikkel eller inflammatorisk tarmsykdom disponerer
Forekomst:
Vanligste årsak til anemi hos barn, hyppigst opptil 2 års alder
Symptomer:
Bleikhet, slapphet, nedsatt fysisk prestasjonsevne, irritabilitet
Funn:
Ev. avflating av vekstkurve, blek hud og slimhinner. Dyspnè, takykardi og forstørret hjerte ved alvorlig anemi
Diagnostikk:
Hb, ferritin, MCV, ev. ytterligere tester
Behandling:
Jernsubstitusjon
 1. Powers JM. Iron deficiency in infants and children <12 years: Screening, prevention, clinical manifestations, and diagnosis. UpToDate, last updated Oct 20, 2021. UpToDate  
 2. Wang M. Iron deficiency and other types of anemia in infants and children. Am Fam Physician. 2016 Feb 15;93(4):270-278.
 3. Killip S, Bennett JM, Chambers MD. Iron deficiency anemia. Am Fam Physician 2007; 75: 671-8. American Family Physician  
 4. Hay G, Sandstad B, Whitelaw A, Borch-Iohnsen B. Iron status in a group of Norwegian children aged 6-24 months. Acta Paediatr 2004; 95: 592-8. PubMed  
 5. Bjørke Monsen A-L. Hemoglobin, B. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Sist oppdatert 14.06.2022. www.brukerhandboken.no  
 6. Norsk barnelegeforening. Anemier. I Generell veileder i pediatri. Revidert 2018. Siden lest 07.07.2022. www.helsebiblioteket.no  
 7. Baker RD, Greer FR. Diagnosis and Prevention of Iron Deficiency and Iron-Deficiency Anemia in Infants and Young Children (0 - 3 Years of Age). Pediatrics. 2010;126:1040 PubMed  
 8. Mateos ME, De-la-Cruz J, López-Laso E, et al. Reticulocyte hemoglobin content for the diagnosis of iron deficiency. J Pediatric Hematol Oncol. 2008;30:539 PubMed  
 9. Ullrich C, Wu A, Armsby C, et al. Screening healthy infants for iron deficiency using reticulocyte hemoglobin content. JAMA 2005; 294: 924-30. Journal of the American Medical Association  
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Anne Lise Bjørke Monsen, overlege, dr. med., Laboratoriuim for klinisk kjemi, Haukeland universitetssykehus, Bergen