Hopp til hovedinnhold

Natteskrekk

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Tilbakevendende, episodisk søvnforstyrrelse (parasomni) hos småbarn karakterisert ved intens gråting og frykt, og der det er vanskelig å vekke barnet
Forekomst:
Det er beregnet at 1-6% av barn opplever episoder med natteskrekk
Symptomer:
Vanligvis et friskt barn som begynner å skrike hysterisk tidlig på natten, er ikke kontaktbar. Varighet vanligvis under 10 minutter
Funn:
Ved klinisk undersøkelse utenom anfall er det normale funn
Diagnostikk:
Ingen tilleggsundersøkelser avdekker patologi
Behandling:
Vær sammen med og roe barnet under anfall. Pass på at barnet får nok søvn – ved søvnunderskudd øker risikoen for natteskrekk. Tilstanden går som regel spontant tilbake før tenårene
  1. Van Horn NL, Street M. Night Terrors. 2020 Jul 10. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. PMID: 29630274. PubMed  
  2. Fleetham JA, Fleming JA. Parasomnias. CMAJ. 2014 May 13;186(8):E273-80. Epub 2014 May 5. PMID: 24799552 PubMed  
  3. Spratt EG. Sleep terrors. Medscape, last updated Mar 14, 2019. http://emedicine.medscape.com/article/914360-overview.
  4. Sateia MJ. International classification of sleep disorders-third edition: highlights and modifications. Chest. 2014 Nov;146(5):1387-1394. PMID: 25367475. PubMed  
  5. Stores G. Aspects of parasomnias in childhood and adolescence. Arch Dis Child 2009; 94: 63-9. PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim