Hopp til hovedinnhold

PANDAS

Publisert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Pediatrisk autoimmun nevropsykiatrisk forstyrrelse assosiert med streptokokkinfeksjon. Omstridt tilstand
Forekomst:
Sjelden, hos barn 5 til 12 år
Symptomer:
Akutt sykdom med plutselig (1-2 dager) oppstått tvangslidelse eller tics, ofte forutgått av GAS-infeksjon
Funn:
Tvangstanker og tvangshandlinger, ev. motoriske og/eller vokale tics
Diagnostikk:
Klinisk diagnosen, men dokumentert forutgående streptokokkinfeksjon styrker mistanken
Behandling:
Kontroversiell og utilfredsstillende dokumentert. Antibiotika. Immunmodulerende terapi?
 1. Bejerot S, Bruno K, Gerland G, et al. Misstänk PANDAS hos barn med akuta neuropsykiatriska symptom. Läkartidningen 2013; 110: CDCD. PMID: 24187894 PubMed  
 2. Swedo SE, Leonard HL, Garvey M, et al. Pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections: clinical description of the first 50 cases. Am J Psychiatry 1998; 155:264. American Journal of Psychiatry  
 3. Pichichero ME. PANDAS: Pediatric autoimmune neuropsychiatric disorder associated with group A streptococci. UpToDate, last updated May 29, 2019. UpToDate  
 4. Gromark C, Harris RA, Wickström R, et al. Establishing a Pediatric Acute-Onset Neuropsychiatric Syndrome Clinic: Baseline Clinical Features of the Pediatric Acute-Onset Neuropsychiatric Syndrome Cohort at Karolinska Institutet. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2019 Jun 5. doi:10.1089/cap.2018.0127 DOI  
 5. Sørensen CB, Skov L, Lundby L, et al. PANDAS og PANS er fortsat omdiskuterede postinfektiøse autoimmune neuropsykiatriske sygdomme hos børn og unge. Ugeskr Laeger. 2018 Nov 26;180(48) . pmid:30518465 PubMed  
 6. Kurlan R, Kaplan EL. The pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infection (PANDAS) etiology for tics and obsessive-compulsive symptoms: hypothesis or entity? Practical considerations for the clinician. Pediatrics 2004; 113:883. Pediatrics  
 7. Shulman ST. Pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococci (PANDAS): update. Curr Opin Pediatr 2009; 21:127. PubMed  
 8. Swedo SE, Leckman JF, Rose NR. From research subgroup to clinical syndrome: Modifying the PANDAS criteria to describe PANS (Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome). Pediatr Therapeut 2012; 2. www.longdom.org  
 9. Swedo SE, Leonard HL, Rapoport JL. The pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infection (PANDAS) subgroup: separating fact from fiction. Pediatrics 2004; 113:907. Pediatrics  
 10. Gilbert DL, Mink JW, Singer HS. A Pediatric Neurology Perspective on Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder Associated with Streptococcal Infection and Pediatric Acute-Onset Neuropsychiatric Syndrome. J Pediatr 2018; 199: 243-51. pmid:29793872 PubMed  
 11. Sigra S, Hesselmark E, Bejerot S. Treatment of PANDAS and PANS: a systematic review. Neuroscience & Biobehavioral Reviews Volume 86, March 2018, Pages 51-65. doi.org  
 12. Murphy ML, Pichichero ME. Prospective identification and treatment of children with pediatric autoimmune neuropsychiatric disorder associated with group A streptococcal infection (PANDAS). Arch Pediatr Adolesc Med 2002; 156:356. PubMed  
 13. Kurlan R, Johnson D, Kaplan EL, Tourette Syndrome Study Group. Streptococcal infection and exacerbations of childhood tics and obsessive-compulsive symptoms: a prospective blinded cohort study. Pediatrics 2008; 121:1188. Pediatrics  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL