Hopp til hovedinnhold

Periodisk feber-syndrom hos barn

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Regelmessig tilbakevendende episoder med feber med 4-6 ukers intervall. Etiologi og patogenese er ukjent.
Forekomst:
I et lite norsk materiale fant man en insidens på 2,3 per 10 000 barn under 5 år per år
Symptomer:
Regelmessig forekomst av høy feber ledsaget av faryngitt eller tonsilitt, cervikal lymfadenitt og hos de fleste after
Funn:
Typiske kliniske funn er cervikal lymfadenitt, tonsillitt/faryngitt, aftøs stomatitt
Diagnostikk:
Utredning for å utelukke infeksjon og andre periodiske febersyndromer er aktuelt
Behandling:
Tilstanden går over uten behandling. Antibiotika har ingen effekt. Steroider eller tonsillektomi er noen ganger aktuelt
 1. Øymar K, Klæboe Kristoffersen E. Periodisk feber-syndrom hos barn. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1651-3. PubMed  
 2. Padeh S. Periodic fevers with aphthous stomatitis, pharyngitis and adenitis (the PFAPA syndrome). UpToDate, last updated May 01, 2018, hentet 08.01.2019 UpToDate  
 3. Long SS. Distinguishing among prolonged, recurrent and periodic fever syndromes: approach of a pediatric infectious diseases subspecialist. Pediatr Clin North Am 2005; 52: 811-35. PubMed  
 4. Padeh S. Periodic fever syndromes. Pediatr Clin North Am 2005; 52: 577-609. PubMed  
 5. Førsvoll J , Kristoffersen EK , Øymar K . Incidence, clinical characteristics and outcome in Norwegian children with periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and cervical adenitis syndrome; a population-based study. Acta Paediatr. 2013; 102: 187-92 PubMed  
 6. Tasher D, Somekh E, Dalal I. PFAPA syndrome - new clinical aspects revealed. Arch Dis Child 2006; 91: 981-4. PubMed  
 7. Rigante D, Vitale A, Natale MF et al. A comprehensive comparison between pediatric and adult patients with periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis, and cervical adenopathy (PFAPA) syndrome. Clin Rheumatol 2017; 36: 463-68. pmid:27251674 PubMed  
 8. Wekell P, Karlsson A, Berg S, Fasth A. Review of autoinflammatory diseases, with a special focus on periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and cervical adenitis syndrome. Acta Paediatr 2016; 105: 1140-51. pmid:27811147 PubMed  
 9. Stojanov S, Hoffmann F, Kery A et al. Cytokine profile in PFAPA syndrome suggests continuous inflammation and reduced anti-inflammatory response. Eur Cytokine Netw 2006; 17: 90-7. PubMed  
 10. Manthiram K. Periodic fever with aphthous stomatitis, pharyngitis, and adenitis (PFAPA syndrome). UpToDate, last updated Aug 11, 2020. UpToDate  
 11. Ammouri W, Cuisset L, Rouaghe S et al. Diagnostic value of serum immunoglobulinaemia D level in patients with a clinical suspicion of hyper IgD syndrome. Rheumatology (Oxford) 2007;46(10): 1597e600. PMID: 17804452 PubMed  
 12. Soon GS, Laxer RM. Approach to recurrent fever in childhood. Can Fam Physician 2017; 63: 756-62. pmid:29025800 PubMed  
 13. Feder HM, Salazar JC. jr. A clinical review of 105 patients with PFAPA (a periodic fever syndrome). Acta Paediatr. 2010;99(2):178 PubMed  
 14. Stagi S, Bertini F, Rigante D, Falcini F. Vitamin D levels and effects of vitamin D replacement in children with periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis, and cervical adenitis (PFAPA) syndrome. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2014; 78: 964-8. pmid:24746456 PubMed  
 15. Burton MJ, Pollard AJ, Ramsden JD et al. Tonsillectomy for periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and cervical adenitis syndrome (PFAPA). Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 12. Art. No.: CD008669. DOI: 10.1002/14651858.CD008669.pub3. DOI  
 16. Garavello W, Romagnoli M, Gaini RM. Effectiveness of adenotonsillectomy in PFAPA syndrome: a randomized study. Pediatr 2009; 155: 250-3. PubMed  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim