Hopp til hovedinnhold

Plutselig spedbarnsdød

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Plutselig spedbarnsdød (SIDS) er brå død hos et sped- eller småbarn under 1 år som skjer uventet under søvn og uten medisinsk forklaring
Forekomst:
I 2021 døde 6 barn på grunn av SIDS i Norge, tallene er stabile fra år til år
Symptomer:
Hyppigst blir barnet funnet død i sengen
Funn:
Undersøkelse av barnet viser ingen avvik som kan forklare dødsfallet
Diagnostikk:
Alle SIDS-barna blir innlagt og undersøkt med tanke på sykdommer eller skader
Behandling:
Består i å frata foreldrene ansvaret for dødsfallet, og gi god og vedvarende omsorg for familien. Polititet har etterforskningsplikt, det gjennomføres rettsmedisinsk obduksjon, og det tilbys dødsstedsundersøkelse
 1. American Academy of Pediatrics Task Force on Sudden Infant Death Syndrome. The changing concept of sudden infant death syndrome: diagnostic coding shifts, controversies regarding the sleeping environment, and new variables to consider in reducing risk. Pediatrics. 2005;116(5):1245–1255.
 2. Rognum TO. Plutselig uventet død inkl. krybbedød. Akuttveileder i pediatri. Sist revidert 2013. www.helsebiblioteket.no  
 3. Carlin RF, Moon RY. Risk Factors, Protective Factors, and Current Recommendations to Reduce Sudden Infant Death Syndrome A Review. JAMA Pediatr 2017; 171(2): 175-80. pmid:25996397 PubMed  
 4. Moon RY, Fu L. Sudden infant death syndrome: an update. Pediatr Rev. 2012;33(7):314–320.
 5. Krous HF, Beckwith JB, Byard RW, et al. Sudden infant death syndrome and unclassified sudden infant deaths: a definitional and diagnostic approach. Pediatrics. 2004;114(1):234–238.
 6. Moon RY; Task Force on Sudden Infant Death Syndrome. SIDS and other sleep-related infant deaths: expansion of recommendations for a safe infant sleeping environment. Pediatrics. 2011;128(5):1030–1039.
 7. Carpenter RG, Irgens LM, Blair PS, et al. Sudden unexplained infant death in 20 regions in Europe: case control study. Lancet 2004; 363: 185-91. PubMed  
 8. Colvin JD, Collie-Ackers V, Schunn C, Moon RY. Sleep eviroment risks for younger and older infants. Pediatrics 2014. doi:10.1542/peds.2014-0401 DOI  
 9. Duncan JR, Paterson DS, Hoffman JM. Brainstem serotonergic deficiency in sudden infant death syndrome. JAMA 2010; 303: 430-37. Journal of the American Medical Association  
 10. Matthews T. Sudden unexpected infant death: infanticide or SIDS?. Lancet 2005; 365: 3-4. PubMed  
 11. Carpenter RG, Waite A, Coombs RC, Daman-Willems C, McKenzie A, Huber J, Emery JL. Repeat sudden unexpected and unexplained infant deaths: natural or unnatural?. Lancet 2005; 365: 29-35. PubMed  
 12. Horne RSC, Hauck FR, Moon RY. Sudden infant death syndrome and advice for safe sleeping. Clinical review. BMJ 2015; 350: h1989. doi:10.1136/bmj.h1989 DOI  
 13. Colvin JD, Collie-Akers V, Schunn C, et al. Sleep environment risks for younger and older infants. Pediatrics. 2014;134(2):e406–e412.
 14. Malloy MH. SIDS - a syndrome in search of a cause. N Engl J Med 2004; 351: 957-9. PubMed  
 15. Wong FY, Witcombe NB, Yiallourou SR. Cerebral oxygenation is depressed during sleep in healthy term infants when they sleep prone. Pediatrics 2011; 127: e558-65. Pediatrics  
 16. Scheers NJ, Rutherford GW, Kemp, JS. Where should infants sleep? A comparison of risk for suffocation of infants sleeping in cribs, adult beds, and other sleeping locations . Pediatrics 2003; 112: 883-9. PubMed  
 17. Blair PS, Sidebotham P, Evason-Coombe C, et al. Hazardous cosleeping environments and risk factors amenable to change: case-control study of SIDS in south west England. BMJ 2009; 339: b3666. BMJ (DOI)  
 18. Stray-Pedersen A, Arnestad M, Vege Å, Sveum L, Rognum TO. Samsoving og krybbedød. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2919-21. PubMed  
 19. Glinge C, Rossett S, Oestergaard LB, et al. Risk of Sudden Infant Death Syndrome Among Siblings of Children Who Died of Sudden Infant Death Syndrome in Denmark. JAMA Netw Open 2023; 6: e2252724. pmid:36696110 PubMed  
 20. Adams SM, Ward CE, Garcia KL. Sudden Infant Death Syndrome. Am Fam Physician. 2015 Jun 1;91(11):778-783.
 21. Tieder JS, Altman RL, Bonkowski JL, et al. Management of apparent life-threatening events in infants: a systematic review. J Pediatr. 2013;163(1):94–99.
 22. Wennergren G, Nordstrand K, Alm B, et al. Updated Swedish advice on reducing the risk of sudden infant death syndrome. Acta Paediatr. 2015 ;104:444-8. doi: 10.1111/apa.12966 DOI  
 23. Jullien S. Sudden infant death syndrome prevention. BMC Pediatr 2021; 21: 320. pmid:34496779 PubMed  
 24. Hauck FR, Thompson JM, Tanabe KO, et al. Breastfeeding and reduced risk of sudden infant death syndrome: a meta-analysis. Pediatrics. 2011;128(1):103–110.
 25. Alm B, Wennergren G, Möllborg P, et al. Breastfeeding and dummy use have a protective effect on sudden infant death syndrome. Acta Paediatr. 2016 Jan;105(1):31-8. Epub 2015 Sep 2.pmid:26175065 PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL
 • Stein E Høyer, avd. overlege, Barneavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim