Hopp til hovedinnhold

Sammenvoksning av labia

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Tynn, membranøs sammenvoksning eller manglende separasjon av labia minora hos prepubertale jenter. Ukjent årsak.
Forekomst:
Vanlig tilstand, hyppigst i 2-3 års alder, nøyaktig forekomst ukjent
Symptomer:
Oftest asymptomatisk, kan disponere for UVI/ vulvovaginitt
Funn:
Ved undersøkelsen kan man se en tynn, membranøs hinne som helt eller delvis hindrer innsyn mot introitus
Diagnostikk:
Ingen spesielle undersøkelser ved typisk klinisk bilde
Behandling:
Dersom behandling er nødvendig, er førstevalget lokal østrogenkrem
  1. Knudtzon S, Haugen SE, Myhre AK. Adhesjon av de små kjønnsleppene – diagnostikk og behandling. Tidsskr Nor Lægeforen 2017; 137: 31-5. pmid:28073227 PubMed  
  2. Leung AK, Robson WL, Tay-Uyboco J. The incidence of labial fusion in children. J Paediatr Child Health 1993; 29: 235-6. pmid:8518010 PubMed  
  3. Bacon JL, Romano ME, Quint EH. Clinical Recommendation: Labial Adhesions. J Pediatr Adolesc Gynecol 2015; 28: 405-9. pmid:26162697 PubMed  
  4. Mayoglou L, Dulabon L, Martin-Alguacil N. Success of treatment modalities for labial fusion: a retrospective evaluation of topical and surgical treatments. J Pediatr Adolesc Gynecol 2009; 22: 247-50. pmid:19646671 PubMed  
  5. Tebruegge M, Misra I, Nerminathan V. Is the topical application of oestrogen cream an effective intervention in girls suffering from labial adhesions?. Arch Dis Child 2007; 92: 268-71. pmid:17337691 PubMed  
  6. Schober J, Dulabon L, Martin-Alguacil N, et al. Significance of topical estrogens to labial fusion and vaginal introital integrity. J Pediatr Adolesc Gynecol 2006; 19: 337. pmid:17060017 PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Redaksjonsmedarbeider NHI/ overlege Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital