Hopp til hovedinnhold

Habituell tågang

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Barn som går på tå etter ca. 18 måneders alder uten påvisbar årsak
Forekomst:
Tilstanden er relativt sjelden
Symptomer:
Barnet går hele tiden på tå, tilstanden er symmetrisk
Funn:
Oftest normal bevegelighet i ankel, men akilles kan forkortes og dorsalfleksjon reduseres. Normale reflekser og normal kraft.
Diagnostikk:
Undersøk reflekser og aktiv/ passiv bevegelighet
Behandling:
Observasjon fram til 3 års alder. Gipsbehandling, ortoser, tøyning eller operasjon kan bli aktuelt
  1. Krochak R. Toe walking. Medscape. Last updated Apr 13, 2021. emedicine.medscape.com  
  2. Engelbert R, Gorter JW, Uiterwaal C, van de Putte E, Helders P. Idiopathic toe-walking in children, adolescents and young adults: a matter of local or generalised stiffness?. BMC Musculoskelet Disord. Mar 21 2011;12:61.
  3. Solan MC, Kohls-Gatzoulis J, Stephens MM. Idiopathic toe walking and contractures of the triceps surae. Foot Ankle Clin. Jun 2010;15(2):297-307. PubMed  
  4. Davies K, Black A, Hunt M, Holsti L. Long-term gait outcomes following conservative management of idiopathic toe walking. Gait Posture 2018; 62: 214-9. pmid:29571089 PubMed  
  5. Thielemann F, Rockstroh G, Mehrholz J, Druschel C. Serial ankle casts for patients with idiopathic toe walking: effects on functional gait parameters. J Child Orthop 2019; 13: 147-54. pmid:30996738 PubMed  
  6. Michalitsis J, Murphy AT, Rawicki B, et al. Full length foot orthoses have an immediate treatment effect and modify gait of children with idiopathic toe walking. Gait Posture 2019; 68: 227-31. pmid:30522020 PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Christian Wong, overlæge, ph.d., Ortopædkirurgisk afdeling, Hvidovre Hospital