Hopp til hovedinnhold

Rakitt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Nedsatt mineralisering av skjelettet rundt vekstplater på grunn av D-vitaminmangel hos barn (tilsvarende mangel hos voksne gir osteomalasi)
Forekomst:
Relativt sjelden tilstand, men økende forekomst blant innvandrere til Norge fra Asia og Afrika
Symptomer:
Veksthemming og forsinket skjelettutvikling hos spedbarn og ungdom i pubertet
Funn:
Proksimal myopati, stort kranium, tykke håndledd, bøyde legger hos barn som går
Diagnostikk:
Påvirket kalsium, fosfat, paratyreoidhormon, alkalisk fosfatase, 25-hydroxycholecalciferol. Røntgen av ulna og radius med karakteristiske funn
Behandling:
Tilskudd av vitamin D og kalsium. Forebygges med soleksponering og adekvat inntak av vitamin D
 1. Beck-Nielsen SS. Rickets in Denmark. Dan Med J. 2012;59(2):B4384. PubMed  
 2. Carpenter T. Overview of rickets in children. UpToDate, last updated Nov 08, 2021. UpToDate  
 3. Braegger C, Campoy C, Colomb V, et al. Vitamin D in the healthy European paediatric population. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2013 Jun. 56(6):692-701. PMID: 23708639 PubMed  
 4. Shore RM, Chesney RW. Rickets: Part II. Pediatr Radiol. 2013 Jan. 43(2):152-72. PMID: 23179485 PubMed  
 5. De‐Regil LM, Palacios C, Lombardo LK, Peña‐Rosas JP. Vitamin D supplementation for women during pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD008873. DOI: 10.1002/14651858.CD008873.pub3. DOI  
 6. Krogvold L, Brunvand L, Bjerknes R. Hypokalsemi og rakitt. Generell veileder i pediatri. Sist revidert 2009. Siden besøkt 15.05.2019. www.helsebiblioteket.no  
 7. Pearce SH, Cheetham TD. Diagnosis and management of vitamin D deficiency. BMJ 2010; 340: b5664. pmid:20064851 PubMed  
 8. Helsedirektoratet. Spedbarnsernæring. Anbefalinger for tilførsel av energi og næringsstoffer til spedbarn 6-11 måneder. Sist faglig oppdatert: 08. juli 2021. www.helsedirektoratet.no  
 9. Nordic Nutrition Recommendations 2012. Integrating nutrition and physical activity. Utgitt 11.03.2014. www.norden.org  
 10. Harvey NC, Holroyd C, Ntani G, et al. Vitamin D supplementation in pregnancy: a systematic review. Health Technol Assess. 2014 Jul;18(45):1-190. PMID: 25025896 PubMed  
 11. Sanders KM, Stuart AL, Williamson EJ, et al. Annual high-dose oral vitamin D and falls and fractures in older women. A randomized controlled trial. JAMA 2010; 303: 1815-22. PubMed  
 12. Bakke Å, Tazmini K, Pretorius M, Lima K. Vitamin D-mangel. Nasjonal veileder i endokrinologi. Versjon 1.10. Dato publisert 05.03.2021. www.endokrinologi.no  
 13. Webb AR. Who, what, where and when-influences on cutaneous vitamin D synthesis. Prog Biophys Mol Biol 2006; 92: 17-25. PubMed  
 14. Jacobsen AT, Mosekilde L. D-vitamin-mangel hos etniske minoriteter. Ugeskr Læger 2005; 167: 33-4.
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Norsk Helseinformatikk/ Barne-og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital