Hopp til hovedinnhold

Tale- og språkforstyrrelser

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Forstyrrelser i funksjon av taleorganer. Kan være medfødt eller ervervet
Forekomst:
5% av femåringer har moderate problemer, 1% av femåringer har store problemer
Symptomer:
I form av forsinket eller manglende språk/ taleutvikling. Kan ha symptomer fra disponerende tilstander som gir andre symptomer i tillegg
Funn:
Ofte normale funn. Bør ha fokus på hørselstesting og nevrologisk undersøkelse
Diagnostikk:
Videre undersøkelser avhengig av mistenkt årsak. Eventuelt kromosomundersøkelse/ genetisk undersøkelse
Behandling:
Eventuell kausal behandling avhengig av årsak. Støttebehandling viktig for å gi best mulig språkutvikling
 • David. Symptoms of disease in childhood. 1995
 • Ek J (red). Barnesykdommer. 1996
 • Haga OS. Hverdagspediatri. TANO 1998
 • Krasilnikoff PA, Holmberg L, Lie SO, Schiøtz PO, Visakorpi JK (eds). Nordisk Lærebok i Pædiatri. København, Munksgaard, 1993
 1. Zeiner P. Spesifikke utviklingsforstyrrelser. Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening. Veileder i BUP. Sist revidert 2019. legeforeningen.no  
 2. McAllister A. Oralmotoriska störningar hos barn och ungdomar, Logopedi, Studentlitteratur, Lund 2008, s.377-382
 3. Lohmander A. Persson C. Henningsson G. Talstörningar av anatomiskt/strukturella avvikelser hos barn och ungdomar, Logopedi, Studentlitteratur, Lund 2008, s.387-388
 4. Lundberg I. Läsningens psykologi och pedagogik. Stockholm: Natur & Kultur, 2010.
 5. Dyslexi hos barn och ungdomar - Tester og insatser. En systematisk litteraturöversikt . SBU August 2014
 6. McAllister A. Lindestad P-Å. Södersten M. Röststörningar hos barn och ungdomar, Logopedi, Studentlitteratur, Lund 2008, s.377-382
 7. Schulte-Körne G. The prevention, diagnosis, and treatment of dyslexia. Dtsch Arztebl Int 2010; 107: 718-26. pmid:21046003 PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Marika Schütz, legitimerad logoped, Sprakar.se, styrelseledamot Svenska Logopedförbundet (Medibas)
 • Stein E Høyer, overlege barneavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø