Hopp til hovedinnhold

Utviklingshemning

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Defineres ved signifikant subnormal intelligens, tilsvarende IQ 70 eller lavere, vesentlige avvik innen adaptive ferdigheter i dagliglivets funksjon, og debut før fylte 18 år (ICD-10). Medfødt hjerneskade, alvorlig sykdom tidlig i livet og genetiske faktorer disponerer
Forekomst:
Prevalenstall ca. 2%, alvorlig mental retardasjon 0,3-0,5%
Symptomer:
Typisker liten interesse for omgivelsene, oppnår ikke milepæler i utviklingen, kjent tilstand som disponerer
Funn:
Klinisk undersøkelse kan være normal, ofte dårlig kontakt, motoriske problemer
Diagnostikk:
Intelligenstesting og kartlegging av funksjon vil være avgjørende for diagnosen
Behandling:
Det finnes sjelden en kausal behandling. Støttebehandling og tilpasset undervisning er viktig
 1. Strømme P. Psykisk uttviklingshemning i tidlig barnealder. Generell veileder i pediatri. Revidert 2010.
 2. Lorentzen E. Psykisk utviklingshemning - hvordan stilles diagnosen?. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 201-2. PubMed  
 3. Schalock RL, Luckasson RA, Shogren KA . The Renaming of Mental Retardation: Understanding the Change to the Term Intellectual Disability. Intellectual and Developmental Disabilities 2007; 45: 116-24. PubMed  
 4. Helsedirektoratet (2019) Utredning og diagnostisering av uttviklingshemning. Rapport til Helse- og omsorgsdepartementet. Publisert 19.09.2019. Helsedirektoratet. www.helsedirektoratet.no  
 5. Eknes J, Mæhle I, Løkke J og Bakken TL (planlagt utgivelse i 2008). Diagnostisering og funksjonell utredning - utviklingshemmede og psykisk helse. Oslo: Universitetsforlaget.
 6. Nicholas J. Charge syndrom og kognitive funksjonsvansker. Nevropsykologen 2007; 2.
 7. LeAdelle P. Fetal alcohol syndrome: neuropsychological outcomes, psychoeducational implications, and prevention models. I: D’Amato RC, Fletcher-Janzen E, Reynolds CR, red. Handbook of school neuropsychology. Hobroken, NJ: John Wiley, 2005: 561-73.
 8. Gjersvik P. Hvordan er altfor tidlig fødte barn ved skolestart? Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 124: 405. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 9. Kripke C. Adults with Developmental Disabilities: A Comprehensive Approach to Medical Care. Am Fam Physician. PMID: 29763271 PubMed  
 10. Matson JL, Wilkins J. Antipsychotic drugs for aggression in intellectual disability. Lancet 2008; 371: 9-10. PubMed  
 11. Tyrer P, Oliver-Africano PC, Ahmed Z et al. Risperidone, haloperidol, and placebo in the treatment of aggressive challenging behaviour in patients with intellectual disability: a randomised controlled trial. Lancet 2008; 371: 57-63. PubMed  
 12. Matson JL and Mayville EA. The relationship of functional variables and psychopathology to aggressive behavior in persons with severe and profound mental retardation. J Psychopathol Behav Assess 2001; 23: 3-9. PubMed  
 13. Mason J. The provision of psychological therapy to people with intellectual disabilities: an investigation into some of the relevant factors. Journal of Intellectual Disability Research 2007; 51: 244-9. PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Eirin Lorentzen, psykologspesialist i nevropsykologi, avdeling for nevrohabilitering, Oslo universitetssykehus, Ullevål, Oslo