Hopp til hovedinnhold

Veksthemming hos barn

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Vekst under 2,5 persentil eller kryssing av persentiler etter 2 års alder. Kan skyldes kronisk sykdom, genetisk kortvoksthet eller kromosomfeil, manglende innhentingsvekst hos premature/ dysmature
Forekomst:
Usikker forekomst. Vanligste årsak er normalfenomener (korte foreldre)
Symptomer:
Obs symptomer på kronisk sykdom
Funn:
Vanligvis normale funn, obs proporsjoner, vurder pubertetsutviklingen
Diagnostikk:
Røntgen skjelettalder, IGF-1, kromosomanalyse, malabsorpsjonsprøver, stoffskifte
Behandling:
Behandle grunnsykdom, veksthormon aktuelt ved mangeltilstand
  1. Júlíusson PB, Bjørndalen H, Köpp UMS, Bjerknes R. Kortvoksthet og vekstretardasjon. Generell veileder i pediatri. Norsk barnelegeforening. Sist revidert 2019. www.helsebiblioteket.no  
  2. Sisley S, Trujillo MV, Khoury J, Backeljauw P. Low incidence of pathology detection and high cost of screening in the evaluation of asymptomatic short children. J Pediatr 2013; 163: 1045-51. pmid:23706358 PubMed  
  3. Richmond EJ, Rogol AD. Growth hormone treatment for idiopathic short stature. UpToDate, last updated May 19, 2020. UpToDate  
  4. Maiorana A, Cianfarani S. Impact of growth hormone therapy on adult height of children born small for gestational age. Pediatrics 2009; PMID:19706577. PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Stein E Høyer, overlege barneavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø