Hopp til hovedinnhold
Behandling av angst har som mål at du skal få kontroll over angsten ved å lære teknikker som kan dempe den. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Behandling av angst har som mål at du skal få kontroll over angsten ved å lære teknikker som kan dempe den. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Angst

Angst kan være normale reaksjoner på opplevelser som oppleves som truende. Sykelig angst er når angsten er overdreven og urimelig. Typiske symptomer på angst er skjelving, svetting, hjertebank, brystsmerter, svimmelhet og pustevansker.

Sist oppdatert: Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/angsttilstander/angsttilstander/ 

Hva er angst?

Angsttyper

Årsak

Diagnosen

Behandling

Prognose

Pasientorganisasjoner

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Angst. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Nielsen RE, Kristensen JK. Angst. Lægehåndbogen, sist faglig oppdatert 07.12.2022.
  2. Bandelow B, Michaelis S. Epidemiology of anxiety disorders in the 21st century. Dialogues Clin Neurosci 2015; 17: 327-35. pmid:26487813 PubMed 
  3. Herr NR, Williams JW Jr, Benjamin S, et al. Does this patient have generalized anxiety or panic disorder?: The Rational Clinical Examination systematic review. JAMA. 2014 Jul 2;312(1):78-84. doi: 10.1001/jama.2014.5950. DOI 
  4. Martinsen EW, Falkum E, Haavet OR, Røssberg JI. ABC i kognitiv terapi. Fagbokforlaget. 2016
  5. Lewis C, Pearce J, Bisson JI. Efficacy, cost-effectiveness and acceptability of self-help interventions for anxiety disorders: systematic review. Br J Psychiatry. 2012 Jan. 200:15-21.