Hopp til hovedinnhold

Selvhjelpskurs ved psykiske plager

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og NHI.no tilbyr gratis selvhjelpskurs for personer som ønsker behandling for søvnvansker, sosial angst, panikkangst eller depresjon.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/psykisk-helse/psykisk-egenpleie/selvhjelpskurs-for-psykiske-lidelser/ 

Hvorfor selvhjelpskurs?

Hvordan gjennomføres kursene?