Hopp til hovedinnhold

Å være pårørende - rus og psykisk sykdom

Som pårørende til mennesker med psykisk sykdom eller rusproblemer, kan det være godt å finne likesinnede å dele tanker og erfaringer med. Mange lurer også på hvor de kan henvende seg for å få hjelp. Les mer om dette her.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/psykisk-helse/psykisk-egenpleie/a-vare-parorende-rus-og-psykisk-sykdom/ 

Behov for råd

Anonym på nett

Hvem kan du snakke med?

Rus

Psykisk sykdom