Hopp til hovedinnhold
Bipolar lidelse under graviditet som ikke blir behandlet, medfører risiko for blant annet psykotiske episoder. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Bipolar lidelse under graviditet som ikke blir behandlet, medfører risiko for blant annet psykotiske episoder. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Bipolar lidelse under graviditet og etter fødsel

Bipolar lidelse hos en gravid kvinne krever nøye oppfølging og behandling fordi tilstanden ellers kan blusse opp.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/svangerskap-og-sykdom/bipolar-lidelse-under-svangerskap-og-etter-fodsel/ 

Hva er bipolar lidelse?

Økt risiko

Behandling i svangerskapet

Behandling etter fødselen

Oppfølging

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Berle JØ, Solberg DK, Spigset O. Behandling av bipolar lidelse under svangerskap og etter fødsel. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 126-9. Tidsskrift for Den norske legeforening  
  2. Rusner M, Berg M, Begley C. Bipolar disorder in pregnancy and childbirth: a systematic review of outcomes. BMC Pregnancy Childbirth. 2016 Oct 28;16(1):331. PMID: 27793111 PubMed  
  3. Nager A, Sundquist K, Ramírez-León V et al. Obstetric complications and postpartum psychosis: a follow-up study of 1.1 million first-time mothers between 1975 and 2003 in Sweden. Acta Psychiatr Scand 2008; 117: 12-9. PubMed  
  4. Freeman MP, Gelenberg AJ. Bipolar disorder in women: reproductive events and treatment considerations. Acta Psychiatr Scand 2005; 112: 88-96. PubMed  
  5. Lindahl V, Pearson JL, Colpe L. Prevalence of suicidality during pregnancy and the postpartum. Arch Women Ment Health 2005; 8: 77-87. PubMed