Hopp til hovedinnhold
Angst som blir så sterk at den hemmer livet ditt, tilsier at du bør kontakte lege og be om hjelp.
Angst som blir så sterk at den hemmer livet ditt, tilsier at du bør kontakte lege og be om hjelp.

Angst, veiviser

Angst er et av de hyppigste symptomene som folk søker lege for, men det finnes flere typer angst. I denne veiviseren kan du lese mer om typiske symptomer ved ulike angsttyper, og om når du bør oppsøke lege.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/psyke-og-sinn/angst-veiviser/ 

Hva er angst?

Forekomst

Når er angst unormal?

Hva kan årsakene være?

Vanlige årsaker

Sjeldne årsaker

Hva kan du gjøre selv?

Når bør du søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

Quiz

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Angst. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Nielsen RE, Kristensen JK. Angst. Lægehåndbogen, sist faglig oppdatert 07.12.2022.
  2. Bandelow B, Michaelis S. Epidemiology of anxiety disorders in the 21st century. Dialogues Clin Neurosci 2015; 17: 327-35. pmid:26487813 PubMed 
  3. Herr NR, Williams JW Jr, Benjamin S, et al. Does this patient have generalized anxiety or panic disorder?: The Rational Clinical Examination systematic review. JAMA. 2014 Jul 2;312(1):78-84. doi: 10.1001/jama.2014.5950. DOI 
  4. Martinsen EW, Falkum E, Haavet OR, Røssberg JI. ABC i kognitiv terapi. Fagbokforlaget. 2016
  5. Lewis C, Pearce J, Bisson JI. Efficacy, cost-effectiveness and acceptability of self-help interventions for anxiety disorders: systematic review. Br J Psychiatry. 2012 Jan. 200:15-21.