Hopp til hovedinnhold

Depresjonsfølelse, veiviser

Depresjonsfølelse kjennetegnes typisk av nedstemthet, tap av interesser og glede, tretthet og redusert energi og overskudd. I denne veiviseren kan du lese mer om ulike årsaker til at dette oppstår, og om når du bør oppsøke lege.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/psyke-og-sinn/depresjonsfolelse-veiviser/ 

Hva er depresjonsfølelse?

Forekomst

Hvor uttalt er depresjonsfølelsen?

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker som kan kreve behandling

Vanlige årsaker som vanligvis ikke krever behandling

Sjeldne årsaker

Hva kan du gjøre selv?

Når bør du søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Depresjonsfølelse. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. FHI: Folkehelserapporten: Psykiske lidelser hos voksne. Sist oppdatert 10.02.2023. www.fhi.no 
  2. Maurer DM, Raymond TJ, Davis BN. Depression: Screening and Diagnosis. Am Fam Physician. 2018;98(8):508-515. PubMed 
  3. ICD-10. F 32. Depressiv episode. Siden besøkt 04.12.2019. finnkode.ehelse.no 
  4. Haugen W, Haavet OR, Sirpal MK, Christensen KS. Identifying depression among adolescents using three key questions: a validation study in primary care. Br J Gen Pract 2016; 66: e65-70. pmid:26823267 PubMed 
  5. Kerr DCR, Zava DT, Piper WT, et al. Associations between vitamin D levels and depressive symptoms in healthy young adult women. Psychiatry Res. Published online March 6, 2015. doi: org/10.1016/j.psychres.2015.02.016