Hopp til hovedinnhold

Kroppslige plager med psykisk bakgrunn, veiviser

Kroppslige plager med psykisk bakgrunn betegnes i medisinen som somatisering. Det er kroppslige symptomer hvor kroppslige årsaker ikke kan påvises eller ikke står i forhold til de opplevde plager.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/psyke-og-sinn/kroppslige-plager-psykisk-arsak-veiviser/ 

Hva er somatisering?

Forekomst

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

Sjeldne årsaker

Når bør du søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Somatisering. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Stonnington C, Driver-Dunckley E, Noe KH, Locke D. Conversion and somatic symptom disorders. BestPractice, last updated Sep 04, 2013 .
  2. Yates WR. Somatic symptom disorders. Medscape, last updated May 07, 2014 . emedicine.medscape.com 
  3. Haller H, Cramer H, Lauche R, et al. Somatoform Disorders and Medically Unexplained Symptoms in Primary Care. A Systematic Review and Meta-analysis of Prevalence. Dtsch Arztebl Int. 2015 Apr; 112(16): 279–287. www.ncbi.nlm.nih.gov 
  4. Wilhelm KA, Finch AW, Davenport TA, Hickie IB. What can alert the general practitioner to people whose common mental health problems are unrecognised?. Med J Aust. 2008;188:114–118. PMID: 18558910. PubMed 
  5. Levenson JL. Somatic symptom disorder: Epidemiology and clinical presentation. UpToDate, last updated Aug 10, 2022. UpToDate 
  6. Beltman MW, Voshaar RC, Speckens AE. Cognitive-behavioural therapy for depression in people with a somatic disease: meta-analysis of randomised controlled trials. Br J Psychiatry. 2010 Jul. 197(1):11-9.
  7. Tyrer P, Salkovskis P, Tyrer H, et al. Cognitive-behaviour therapy for health anxiety in medical patients (CHAMP): a randomised controlled trial with outcomes to 5 years. Health Technol Assess. 2017; 21: 1-58. PMID: 28877841 PubMed