Hopp til hovedinnhold
Familie eller venner må hjelpe den syke til å unngå ukritisk aktivitet.
Familie eller venner må hjelpe den syke til å unngå ukritisk aktivitet.

Oppstemthet og mani, veiviser

Oppstemthet og mani har symptomer som rastløshet, snakkesalighet, tap av hemninger, økt seksualdrift og ukritisk bruk av penger. I denne veiviseren kan du lese mer om årsaker til mani, og når du bør søke lege.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/psyke-og-sinn/oppstemthet-og-mani-veiviser/ 

Hva er oppstemthet og mani?

Forekomst

Viktige forhold ved oppstemthet og mani

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker som kan kreve behandling

Vanlige årsaker som vanligvis ikke krever behandling

Sjeldne årsaker som kan kreve behandling

Hva kan du/dere gjøre selv?

Når bør du søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Oppstemthet og mani. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Marzani G, Price Neff A. Bipolar Disorders: Evaluation and Treatment. Am Fam Physician. 2021;103(4):227-239. PubMed 
  2. Tondo L, Vázquez GH, Baldessarini RJ. Depression and Mania in Bipolar Disorder. Curr Neuropharmacol. 2017 Apr; 15(3): 353–358. www.ncbi.nlm.nih.gov 
  3. Grande I, Berk M, Birmaher B, et al. Bipolar disorder. Lancet. 2016;387(10027):1561-1572. PubMed 
  4. ICD-10. Affektive lidelser, stemningslidelser. Kodeverket besøkt 05.12.2019. finnkode.ehelse.no 
  5. Gjelstad K, Løvdahl H, Ruud T, Friis S. Tvangsinnleggelser til psykiatrisk observasjon - blir de opphevet dagen etter? Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 917 - 20. Tidsskrift for Den norske legeforening 
  6. Helsedirektoratet. Psykisk helsevernlov med kommentarer. Sist faglig oppdatert 29. november 2017. www.helsedirektoratet.no