Hopp til hovedinnhold

Psykiske helseproblemer

Psykiske plager er noe de aller fleste av oss opplever fra tid til annen. Psykiske lidelser derimot betegner sykdommer med mer uttalte symptomer og tegn, og som reduserer livskvaliteten. I denne artikkelen kan du lære om hva som skiller de ulike psykiske lidelsene fra hverandre.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/psyke-og-sinn/psykiske-helseproblemer/ 

Hva er psykiske helseplager vs -lidelser?

Forekomst

Hva kan årsakene være?

Vanlige årsaker

Sjeldnere årsaker

Hva kan du gjøre selv?

Når bør du søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

Kilder

Referanser

  1. Mykletun A, Knudsen AK, Schjelderup Mathiesen K. Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv. Folkehelseinstituttet. Rapport 2009:8. www.fhi.no  
  2. Folkehelseinstituttet. Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring? Mars 2015. legehandboka.no