Hopp til hovedinnhold
Tvangshandlingen reduserer ofte følelsen av ubehag som forskjellige situasjoner påfører personen.
Tvangshandlingen reduserer ofte følelsen av ubehag som forskjellige situasjoner påfører personen.

Tvangstanker og tvangshandlinger, veiviser

Tvangstanker er blant annet uønskete, påtrengende og gjentatte tanker. Tvangshandlinger er handlinger som en person føler seg tvunget til stadig å utføre. Les om dette, og hva årsakene kan være her.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/psyke-og-sinn/tvangstanker-og-tvangshandlinger-veiviser/ 

Hva er tvangstanker og tvangshandlinger?

Forekomst

Hvordan stille diagnosen?

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

Sjeldne årsaker

Hva kan du gjøre selv?

Når bør du søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Tvangstanker og tvangshandlinger. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Seibell PJ, Pallanti S, Bernardi S, et al. Obsessive-compulsive disorder. BestPractice, last updated December 2018.
  2. Fenske JN, Petersen K. Obsessive-compulsive disorder: diagnosis and management. Am Fam Physician. 2015 Nov 15;92(10):896-903. PubMed 
  3. Hansen B, Kvale G, Hagen K, Havnen A, Öst LG. The Bergen 4-day treatment for OCD: four years follow-up of concentrated ERP in a clinical mental health setting. Cogn Behav Ther 2018. www.tandfonline.com