Hopp til hovedinnhold
Årsaker til uro og forvirring kan være svært forskjellige, og inkluderer blant annet lavt blodsukker ved diabetes, slag, hjernehinnebetennelse, panikkangst og demens.
Årsaker til uro og forvirring kan være svært forskjellige, og inkluderer blant annet lavt blodsukker ved diabetes, slag, hjernehinnebetennelse, panikkangst og demens.

Uro, forvirring, veiviser

Uro og forvirring er en tilstand som er preget av sviktende orientering for tid, sted, situasjon og person. Årsaker kan være blant annet demens, rus, og panikkangst.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/psyke-og-sinn/uro-forvirring-veiviser/ 

Hva er uro, forvirring?

Forekomst

Viktige tegn

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

Sjeldne underliggende årsaker som krever snarlig behandling

Hva kan du gjøre selv?

Når bør du/dere søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus