Hopp til hovedinnhold
Vrangforestillinger er hyppige ved alvorlige psykiske lidelser som demens, delir, schizofreni og psykoser.
Vrangforestillinger er hyppige ved alvorlige psykiske lidelser som demens, delir, schizofreni og psykoser.

Vrangforestillinger, veiviser

Vrangforestillinger er ukorrigerbare, uriktige forestillinger om andre mennesker og verden rundt dem. Personen som har vrangforestillinger, er overbevist om at de uriktige slutningene er riktige og som fastholdes på tross av informasjon om at andre oppfatter verden annerledes.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/psyke-og-sinn/vrangforestillinger-veiviser/ 

Hva er vrangforestillinger?

Definisjon

Forekomst

Viktige forhold

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

Sjeldne årsaker

Hva kan du/dere gjøre selv?

Når bør du/dere søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus