Hopp til hovedinnhold
Antidepressiva nedtrappingssyndrom kan oppstå ved bruk av alle typer antidepressiva. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Antidepressiva nedtrappingssyndrom kan oppstå ved bruk av alle typer antidepressiva. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Antidepressiva nedtrappingssyndrom

Antidepressiva nedtrappingssyndrom kan utvikles i forbindelse med brå stans eller rask nedtrapping i behandling med antidepressiv medisin. Symptomer kan blant annet være forkjølelseslignende, søvnproblemer, kvalme, svimmelhet, forstyrret følesans.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/depresjon/antidepressivt-nedtrappingssyndrom/ 

Hva er antidepressiva nedtrappingssyndrom?

Årsaker

Diagnosen

Behandling

En viss tilbakeholdenhet med bruk av antidepressiva

Risikopasienter

Avslutning av behandling

Medikamentell behandling

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Antidepressivt seponeringssyndrom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Gabriel M, Sharma V. Antidepressant discontinuation syndrome. CMAJ. 2017;189(21):E747. PMID: 28554948 PubMed 
  2. Hirsch M, Birnbaum RJ. Discontinuing antidepressant medications in adults. UpToDate, last updated May 16, 2022. UpToDate 
  3. van Geffen EC, Hugtenburg JG, Heerdink ER, et al. Discontinuation symptoms in users of selective serotonin reuptake inhibitors in clinical practice: tapering versus abrupt discontinuation. Eur J Clin Pharmacol 2005; 61:303. PubMed 
  4. Fava GA, Gatti A, Belaise C, et al. Withdrawal symptoms after selective serotonin reuptake inhibitor discontinuation: a systematic review. Psychother Psychosom 2015;84:72–81.
  5. Ogle NR, Akkerman S. Guidance for the discontinuation or switching of antidepressant therapies in adults. J Pharm Pract 2013; 26: 389–96. PMID: 23459282. PubMed 
  6. Keks N, Hope J, Keogh S. Switching and stopping antidepressants. Aust Prescr. 2016;39(3):76-83. PubMed 
  7. British National Formulary. Antidepressant drugs. Accessed January 31, 2006, at: http://www.bnf.org/bnf/bnf/50/noframes/3294.htm (password required).