Hopp til hovedinnhold
Tardive dyskinesier kan bedre seg etter at behandling med antipsykotiske medisiner er stanset. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Tardive dyskinesier kan bedre seg etter at behandling med antipsykotiske medisiner er stanset. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Tardive dyskinesier

Tardive dyskinesier er en bivirkning som kan forekomme ved langvarig bruk av antipsykotiske medikamenter. Typisk for tilstanden er ufrivillige bevegelser - særlig i ansiktet og munnen.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/legemidler/tardive-dyskinesier/ 

Hva er tardive dyskinesier?

Årsak

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Medikamentind. motoriske forstyr. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Mehta SH, Morgan JC, Sethi KD. Drug-induced movement disorders. Neurol Clin. 2015;33(1):153-174. PMID: 25432728 PubMed 
  2. Factor SA, Burkhard PR, Caroff S, et al. Recent developments in drug-induced movement disorders: a mixed picture. Lancet Neurol. 2019;18(9):880-890. PubMed 
  3. Liang T-W, Tarsy D. Tardive dyskinesia: Prevention, treatment, and prognosis. UpToDate, last updated Jun 16, 2021. UpToDate 
  4. Citrome L. Deutetrabenazine for tardive dyskinesia: A systematic review of the efficacy and safety profile for this newly approved novel medication-What is the number needed to treat, number needed to harm and likelihood to be helped or harmed?. Int J Clin Pract. 2017. PMID: 29024264 PubMed 
  5. Soares-Weiser K, Maayan N, McGrath J. Vitamin E for neuroleptic-induced tardive dyskinesia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 2. Art. No.: CD000209. DOI: 10.1002/14651858.CD000209.pub2. DOI 
  6. Adelufosi AO, Abayomi O, Ojo TM. Pyridoxal 5 phosphate for neuroleptic-induced tardive dyskinesia. Cochrane Database Syst Rev 2015; 4: CD010501. pmid:25866243 PubMed 
  7. Bergman H, Bhoopathi PS, Soares-Weiser K. Benzodiazepines for antipsychotic-induced tardive dyskinesia. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Jan 20;1:CD000205. doi: 10.1002/14651858.CD000205.pub3. (Review) PMID: 29352477 PubMed